Minimalne stawki podatku od samochodów ciężarowych będą niższe o 7,26 proc. O tym, czy właściciele ciężarówek zapłacą w 2011 r. niższe podatki, zdecydują rady gmin.
Minister finansów w obwieszczeniu z 11 października 2010 r. (M.P. nr 75, poz. 950) ogłosił minimalne stawki podatku od środków transportowych, które rady gmin muszą wziąć pod uwagę przy okazji uchwalania stawek podatku na przyszły rok. Stawki minimalne zmaleją o 7,26 proc. Wynika to z faktu zmniejszenia kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października 2010 r., który jest brany pod uwagę przy określaniu stawek minimalnych.

Podatki wzrosną