Jeśli rada gminy będzie chciała zmienić stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych, musi podjąć dwie oddzielne uchwały.

Czy rada gminy musi zmienić stawki podatków lokalnych

Rada gminy jest organem uprawnionym do uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych.