Jeśli rada gminy będzie chciała zmienić stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych, musi podjąć dwie oddzielne uchwały.

Czy rada gminy musi zmienić stawki podatków lokalnych

Rada gminy jest organem uprawnionym do uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych.
Jak wynika z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Jest to jednak uprawnienie rady gminy, a nie obowiązek. W efekcie rada gminy, np. chcąc pozostawić w kolejnym roku stawki podatków i opłat lokalnych na niezmienionym poziomie, nie musi podejmować żadnej uchwały.
Jeśli bowiem rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat na 2011 rok, to stosowane będą stawki obowiązujące w 2010 roku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uchwalić podatki lokalne.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy jedną uchwałą można zmienić stawki w kilku podatkach
- Ile czasu ma rada gminy na wprowadzenie nowych stawek
- Czy obwieszczenie ministra finansów ogranicza wzrost stawek