Podatek od środków transportu w 2011 roku wzrośnie, chyba że radni nie uchwalą nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia.
Z analizy uchwał kilku największych miast wynika, że właściciele środków transportowych (ciężarówki, ciągniki, przyczepy, naczepy, autobusy) w przyszłym roku zapłacą nieco wyższe podatki.
Stawki podatku od środków transportowych w 2011 r. w Łodzi wzrosną od 10 do 60 zł w zależności od rodzaju środka transportowego. Przykładowo, od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie, który spełnia normy euro 2, stawka wzrośnie o 10 zł (wyniesie 490 zł), a od samochodu, który nie spełnia tej normy, stawka wzrośnie o 20 zł (wyniesie 720 zł).