Osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku i prowadzi działalność gospodarczą, nie musi automatycznie płacić podatku od nieruchomości według najwyższej stawki.
W złożonej skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego podatnik wskazał, że opodatkowany budynek nie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ wymaga remontu kapitalnego.
Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, twierdził, że bezpodstawnie nieruchomość została objęta najwyższą stawką podatku od nieruchomości zamiast stawką jak za budynki pozostałe. Sąd w omawianym wyroku podzielił pogląd wyrażany w doktrynie, że budynki i grunty stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zawsze powinny być opodatkowane najwyższymi stawkami.