Podatnik, który jest właścicielem drogi wewnętrznej, musi płacić podatek od nieruchomości.
W latach 2004–2006 istniała wątpliwość, czy wszystkie drogi podlegają wyłączeniu z podatku od nieruchomości. Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych usunięto wówczas określenie: publiczne. Jednak po nowelizacji przepisów z 7 grudnia 2006 r. do ustawy podatkowej wprowadzono jednoznaczne odesłanie do ustawy o drogach publicznych.
– Obecnie nie ma wątpliwości, że drogi wewnętrzne nie są wyłączone z opodatkowania – tłumaczył sędzia NSA Jan Rudowski