Posłowie wszystkich klubów poparli w debacie redakcyjną poprawkę do nowelizacji ustaw podatkowych. Nowelizacja ustaw przewiduje m.in. ułatwienia dla podatników świadczących usługi na rzecz dawnych pracodawców i podnosi ze 100 zł do 200 zł wartość prezentów czy gadżetów zwolnionych z opodatkowania.

Nowelizacje dotyczą ustaw o: PIT, zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, CIT i ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Nowe przepisy o PIT zakładają, iż samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi dla swoich dawnych pracodawców bez utraty prawa do 19-proc. podatku liniowego pod warunkiem, że usługi te zaczną świadczyć od następnego roku podatkowego.

Inne rozwiązanie dotyczące PIT przewiduje podniesienie ze 100 zł do 200 zł limitu zwolnienia dla tzw. prezentów o małej wartości. Zgodnie z obecnymi przepisami, podatek trzeba płacić, jeżeli wartość gadżetu reklamowego wręczonego np. klientowi przekracza 100 zł.

ReklamaNowelizacja przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów VAT należnego od towarów przekazanych nieodpłatnie.

Nowe regulacje wprowadzają też zmiany dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Chodzi o ulgę umożliwiającą centrom badawczo-rozwojowym zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów środków funduszu innowacyjności wykorzystanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło ich przekazanie do funduszu lub w następnym roku podatkowym. Obecne przepisy mówią, że środki z funduszu niewykorzystane w danym roku podatkowym zalicza się do przychodów.

Z kolei nowela ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ma dać podatnikom osiągającym przychody z wynajmu, np. mieszkania, więcej czasu na wybór zryczałtowanej formy opodatkowania - nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Według aktualnych przepisów podatnik, który w ciągu roku zaczyna uzyskiwać przychody z najmu, wynajmu lub dzierżawy, musi wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania najpóźniej na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu z najmu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia. Głosowanie nad senackimi poprawkami na tym posiedzeniu Sejmu.