Ta wiadomość na pewno nie ucieszy tych, którzy zalegają z zapłatą podatków. Ministerstwo Finansów chce pobierać wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Chce je podnieść z obecnych 10 do 12 procent. Wprowadzi również minimalną 8-procentową stawkę.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który opublikowało na stronie internetowej Ministerstwo Finansów zakłada wzrost odsetek podatkowych z 10 proc. do 12 proc. Dodatkowo resort chce zabezpieczyć się przed możliwością spadku odsetek w przyszłości poniżej minimalnego limitu. Minimalna stawka odsetek odkreślona przez ministra finansów będzie wynosić 8 proc.

Zmiany te spowodują, że już mało korzystne będzie niepłacenie podatku w terminie. Lepiej będzie zapłacić podatek, nawet biorąc kredyt w banku, gdyż odsetki bankowe będą na niższym poziomie. Podwyższenie stawki powinno zwiększyć skłonność podatników do regulowania w pierwszej kolejności należności publicznoprawnych.

Zmiana prawa

Od 1 kwietnia stawka odsetek od zaległości podatkowych zostanie podniesiona z obecnych 10 do 12 proc. To wynik zmiany obliczania wysokości oprocentowania dla fiskusa.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i innych ustaw. Zakłada on m.in. zmianę sposobu obliczania odsetek od zaległości podatkowych. Zmiana ta oznacza podwyżkę oprocentowania, jakie podatnicy będą musieli wpłacać na konto fiskusa.

Obecnie stawka odsetek podatkowych ustalana jest jako 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Obecnie jest to 10 proc. w skali roku. Za niecałe dwa tygodnie – od 1 kwietnia - będzie ona wynosić 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., co w efekcie da 12 proc.

To niestety nie koniec. Stawka odsetek nie będzie mogła spaść zbyt nisko. Minimalna stawka odsetek odkreślona przez ministra finansów to 8 proc.Zdaniem MF zmiany te są konieczne w związku ze słabszą reakcją banków na zmiany stóp procentowanych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Różnica między stawką oprocentowania kredytów komercyjnych oraz stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zmniejsza się. Według ministerstwa w celu zagwarantowania dyscyplinującego charakteru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między stawkami kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych i modyfikacją obecnego mechanizmu ich ustalania. Ponadto podwyższenie stawki powinno także zwiększyć skłonność podatników do regulowania w pierwszej kolejności należności publicznoprawnych.

Nowelizacja wprowadza też inne zmiany. Przykładowo w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, rozliczeń podatkowych wspólników spółek cywilnych czy obowiązków informacyjnych banków o kontach podatników.

Warto przypomnieć, że założenia do tych zmian zostały przyjęte przez rząd 15 grudnia 2009 r. Większość nowelizowanych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2010 r.

Odsetki od zaległości podatkowych
Tak jest
200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP
Obecnie – 10 proc.
Tak będzie
200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.
Od 1 kwietnia 2010 r. – 12 proc.