Ponad 90 proc. przedsiębiorstw uważa, że przepisy dotyczące sposobu ustalania podstawy opodatkowania CIT w Polsce są bardzo rygorystyczne. Aż 97 proc. firm chciałoby uproszenia przepisów podatkowych w tym zakresie. To wyniki sondażu przeprowadzonego przez Dziennik Gazetę Prawną, PBS DGA oraz TPA Horwath.

Regulacje krajowe

Przedsiębiorcy ocenili przepisy podatkowe w Polsce i w Unii Europejskiej. Nasze regulacje wypadają blado w tym zestawieniu. Jako rygorystyczne oceniane są przepisy w zakresie sposobu ustalania podstawy opodatkowania. Taką opinię zaprezentowało 92 proc. respondentów. Tyle samo przedsiębiorców uważa, że przepisy w zakresie sposobu ustalania podstawy opodatkowania sprawiają trudności i zwiększają ryzyko sporu z władzami podatkowymi. Na takie trudności wskazało 91 proc. średnich firm biorących udział w badaniu i 97 proc. firm dużych.

Przypomnijmy, że przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Ponadto przy określaniu podstawy opodatkowania CIT trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, m.in. czy źródło przychodów znajduje się w Polsce, czy za granicą. Odrębne zasady ustalania podstawy opodatkowania dotyczą podatkowych grup kapitałowych.

Prawo unijne

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w sondażu, w 49 proc. wskazali, że podstawa opodatkowania za ostatni zamknięty rok podatkowy była wyższa od wyniku finansowego brutto. Z kolei 34 proc. badanych podało, że podstawa opodatkowania była niższa od wyniku finansowego.

97 proc. firm twierdzi, że przepisy dotyczące sposobu ustalania podstawy opodatkowania powinny zostać uproszczone w taki sposób, aby zbliżały podstawę opodatkowania do wyniku finansowego brutto.

Co ciekawe, podatnicy sprawdzają, jak podobne regulacje działają za granicą. Z ich informacji wynika, że systemy podatkowe innych państw europejskich są na ogół mniej rygorystyczne i prostsze w zakresie ustalania podstawy opodatkowania niż w Polsce. To opinia 81 proc. badanych.

Wspólna podstawa

Podatnicy chcieliby ujednolicenia zasad ustalania podstawy opodatkowania w ramach UE. Takie rozwiązanie popiera 86 proc. firm z branży produkcyjnej, 85 proc. z branży budowlanej, 92 proc. firm zajmujących się handlem, 80 proc. świadczących usługi i 77 proc. z branży transportowej/telekomunikacyjnej.

Trudno jednak oczekiwać szybkich zmian w tym zakresie. Prace nad wspólną podstawą opodatkowania CIT w ramach UE trwają już od kilku lat i na razie nie wypracowano żadnego kompromisu.

Metodologia badania

Badanie zrealizowane zostało przez PBS DGA w lutym 2010 r. na ogólnopolskiej próbie 250 spółek akcyjnych i spółek z o.o. W skład próby weszło 200 firm średnich (50–249 pracowników) i 50 dużych (250 i więcej pracowników), a także po 50 firm z głównych branż: produkcji, budownictwa, handlu, usług oraz transportu/telekomunikacji. Respondentami byli główni księgowi.