DR JANUSZ FISZER o unikaniu podwójnego opodatkowania - Podatnik, który pracował w kraju, z którym umowa przewiduje unikanie podwójnego opodatkowania w formie proporcjonalnego odliczenia, może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Dzięki temu nie musi dopłacać podatku w Polsce od zagranicznych zarobków.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA