Trzy pytania do RAFAŁA CHMIELEWSKIEGO, prawnika, specjalisty od międzynarodowego prawa podatkowego - Podatnicy, którzy muszą w Polsce wykazać przed fiskusem zagraniczne zarobki, mają obowiązek przeliczyć je na złote. Jakie zasady trzeba zastosować?
Prawidłowe przeliczenie zagranicznych przychodów na złotówki nie jest skomplikowane, choć należy być ostrożnym, gdyż przepisy podatkowe nie wskazują w tym zakresie jednolitego rozwiązania.
Podatnik przeliczający swoje zagraniczne przychody na złotówki powinien wiedzieć o dwóch generalnych zasadach. Po pierwsze, w sytuacji, w której korzysta z usług banku, tj. posiada rachunek bankowy, i bank ten ogłasza kursy dzienne walut, to do przychodów z zagranicy powinien zastosować kurs kupna waluty ogłoszony przez bank i obowiązujący w dniu otrzymania wynagrodzenia, lub też postawienia do jego dyspozycji. Po drugie, w każdej innej sytuacji podatnik taki powinien zastosować kurs średni waluty, w której otrzymuje wynagrodzenie, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodów.