Trzy pytania do RAFAŁA CHMIELEWSKIEGO, prawnika, specjalisty od międzynarodowego prawa podatkowego - Podatnicy, którzy muszą w Polsce wykazać przed fiskusem zagraniczne zarobki, mają obowiązek przeliczyć je na złote. Jakie zasady trzeba zastosować?
Prawidłowe przeliczenie zagranicznych przychodów na złotówki nie jest skomplikowane, choć należy być ostrożnym, gdyż przepisy podatkowe nie wskazują w tym zakresie jednolitego rozwiązania.
Podatnik przeliczający swoje zagraniczne przychody na złotówki powinien wiedzieć o dwóch generalnych zasadach. Po pierwsze, w sytuacji, w której korzysta z usług banku, tj. posiada rachunek bankowy, i bank ten ogłasza kursy dzienne walut, to do przychodów z zagranicy powinien zastosować kurs kupna waluty ogłoszony przez bank i obowiązujący w dniu otrzymania wynagrodzenia, lub też postawienia do jego dyspozycji. Po drugie, w każdej innej sytuacji podatnik taki powinien zastosować kurs średni waluty, w której otrzymuje wynagrodzenie, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodów.
Obie zasady dotyczą nie tylko przychodów z pracy, ale również przychodów o charakterze biernym, jak odsetki i dywidendy, czy też inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast w przypadku przedsiębiorców zastosowanie ma jedynie zasada druga.Na co zwrócić uwagę, przeliczając na złote zagraniczne przychody?
Przy przeliczaniu zagranicznych przychodów na złotówki należy mieć na uwadze prawidłowe źródło informacji o kursie waluty. Historyczny kurs waluty zapewne udostępni nam bank, w którym posiadamy rachunek, albo odnajdziemy na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego, jeżeli musimy wziąć pod uwagę kurs średni.
Warto przy tym posługiwać się prawidłową dokumentacją, wiarygodnie wskazującą wysokość zagranicznego przychodu, jego otrzymania i ewentualnie postawienia do dyspozycji. Takie dane znajdują się najczęściej na tzw. pasku, czyli np. brytyjskim payslipie.
Co może sprawić trudności podatnikom?
Najtrudniejszym zadaniem w zakresie przeliczania przychodów z zagranicy na złotówki jest konieczność sporządzenia korekty deklaracji i ponowne przeliczenie wszystkich wartości wyrażonych w walutach obcych. Trzeba bowiem pamiętać, że przepisy zmieniły się w 2009 roku, zatem rozliczenie przychodów wcześniejszych wymaga dokonania nieco innych obliczeń.