Podatnik, który błędnie zastosuje skalę podatkową, musi złożyć korektę zeznania i wystąpić o zwrot nadpłaty.
Najważniejszą zmianą w rozliczeniu podatkowym 2009 roku, jest zastąpienie trzystopniowej stawki stawką dwustopniową. Obecnie stawki wynoszą 18 proc. oraz 32 proc. Niższą stawkę zapłacą podatnicy, których dochód nie przekroczył 85 528 zł. Szacuje się, że te zmiany zmniejszą wpływy do budżetu o 8 mld zł. Nie zmieniły się natomiast wzory zeznań rocznych.
– Przy sporządzaniu rozliczenia konieczne jest uwzględnienie nowych stawek, nawet jeśli będziemy używać tych samych formularzy. Należy korzystać z aktualnej wersji programu, dostosowanej do rozliczeń za 2009 rok – zwraca uwagę Adam Mariuk, doradca podatkowy z Deloitte.
Zastosowanie starych stawek będzie oznaczać nadpłatę podatku oraz konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego.
W rozliczeniu za 2009 rok poszerzono katalog zeznań, które można złożyć za pośrednictwem internetu. Są to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. W rozliczeniu 2008 roku skorzystało z tej formy jedynie 0,5 proc. uprawionych. Składając takie zeznanie, należy pamiętać o wydrukowaniu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem faktu złożenia zeznania rocznego, oraz zachowania go w bezpiecznym miejscu. Uproszczona została również procedura związana z przekazem 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Za przelew nie jest odpowiedzialny już podatnik, tylko odpowiedni urząd skarbowy.
Uległ zmianie sposób obliczania ulgi prorodzinnej. Od 2009 roku odliczenie przysługiwać będzie na każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wychowywał dziecko.
– Oznacza to, że podatnicy, którym dziecko urodziło się w 2009 roku bądź których dziecko przestało spełniać warunki do objęcia ulgą, będą zobowiązani do proporcjonalnego uwzględnienia ulgi w wysokości 92,67 za każdy miesiąc – tłumaczy Adam Mariuk.
Oznacza to w praktyce, że rodzice 400 tys. dzieci urodzonych w 2009 roku nie będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko w pełniej wysokości.
58 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok