Podatnik, który w rocznym PIT zamierza korzystać z ulg podatkowych, oprócz zeznania musi wypełnić odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych będzie to PIT/D, przy pozostałych PIT/O.
Składając zeznanie podatkowe za 2009 rok, niektórzy podatnicy poza samym zeznaniem powinni również wypełnić odpowiednie załączniki. Formularz, który trzeba wypełnić w rozliczeniu za 2009 rok, uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju osiąganych dochodów. Podatnicy mają to do wyboru: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Załącznikami do tych zeznań są: PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/M, PIT/ZG, PIT/Z.
Załączniki stanowią integralną część rozliczenia rocznego. Jeśli podatnik mimo takiego obowiązku nie złoży z zeznaniem załącznika, takie rozliczenie podatkowe będzie nieprawidłowe. Urząd skarbowy wezwie podatnika, aby ten uzupełnił deklaracje bądź poprosi o jej skorygowanie.