Podatnik, który w roku podatkowym uzyskał choćby 1 zł przychodu, będzie musiał wykazać to przed organem podatkowym, poprzez złożenie zeznania PIT. W deklaracji podatkowej poza przychodami wykazuje się też m.in. koszty uzyskania przychodów oraz przysługujące ulgi i odliczenia.
W Polsce obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Zgonie z nią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W art. 10 ustawy o PIT zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.