W Polsce obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Zgonie z nią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ustawy o PIT zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W konsekwencji każdy przychód trzeba wykazać w urzędzie skarbowym i opodatkować. Inaczej organ podatkowy może rozpocząć postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów.