Podatnicy, którzy w ubiegłym roku otrzymali np. odszkodowanie, wypłaty za szkolenia, stypendia czy zwrot wydatków, powinni ustalić, czy otrzymane kwoty nie stanowią przychodu do opodatkowania.

Czy dodatek szkoleniowy wykazać w PIT-8C

Spółka organizuje szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkoleń mają otrzymywać stypendium zwane dodatkiem szkoleniowym o charakterze motywacyjnym w kwocie 4 zł za godzinę szkolenia. Czy spółka musi wystawić PIT-8C?