Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (m.in. zwolnienia z podatku) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Podatku osobistego

Obowiązków podatkowych

Źródeł przychodów

Zeznań podatkowych

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dochody wykazać w zeznaniu