Przychody kapitałowe oraz inne niezwiązane ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą czy działalnością wykonywaną osobiście są wykazywane przez wypłacających te świadczenia na druku PIT-8C.
Imienną informację PIT-8C o uzyskanych przez osoby fizyczne przychodach sporządzają podmioty, które wypłaciły w ciągu roku podatkowego podatnikowi określone świadczenia, ale na podstawie przepisów nie są zobowiązane do poboru podatku, czy zaliczek od tych należności.
Druk PIT-8C służy do wykazania dwóch źródeł przychodów – niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych wyszczególnionych w art. 17 ustawy o PIT oraz tzw. przychodów z innych źródeł wymienionych przykładowo w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Z uwagi na taką konstrukcję przepisu trudno jest wskazać pełny katalog zdarzeń, które spowodują obowiązek przekazania tej informacji o przychodach z innych źródeł. Istotne jest jednak to, że w PIT-8C nie muszą być wykazane te rodzaje świadczeń, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ustawy o PIT.