Informacja PIT-8C jest wystawiana przy wypłacie należności lub świadczeń składających się na tzw. przychody z innych źródeł oraz niektórych przychodów kapitałowych. Przychody z PIT-8C rozlicza się w PIT-36 lub PIT-38 za 2010 rok.

Czy umorzone odsetki będą w PIT-8C

Instytucja kredytowa zawarła z kredytobiorcą umowę, na podstawie której umorzona została część odsetek, których termin płatności upłynął. Czy od takiego umorzenia powinien zostać wystawiony PIT-8C?