Pracownicy polskiej spółki sprzedali swoje udziały zagranicznemu podmiotowi. Zagraniczny podmiot – nabywca udziałów – nie wystawił PIT-8C. Czy byli udziałowcy mają obowiązek rozliczenia się z uzyskanych przychodów bez tej informacji?
TAK
W omawianym przypadku trudno jest na podstawie przepisów ustawy o PIT wskazać podmiot obowiązany do wystawienia PIT-8C. Trudno jest też wskazać podmiot pośredniczący w tej transakcji. Nie będzie nim polska spółka, której część udziałów została zbyta na rzecz zagranicznego podmiotu. Teoretycznie obowiązek taki mógłby ciążyć na nabywcy udziałów, czyli na podmiocie zagranicznym, ale próba wyegzekwowania tego druku może w praktyce okazać się niewykonalna. Oznacza to, że to sami podatnicy – sprzedawcy udziałów, mają obowiązek określenia przychodu z tego tytułu, a następnie uwzględnienia tych kwot w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38 w części inne przychody (nieuwzględnione w PIT-8C w części E). Pracownicy spółki zbywający część udziałów w niej nie wystawią sobie sami imiennej informacji PIT-8C, ponieważ nie prowadzą działalności gospodarczej i tym samym nie mieszczą się w kręgu podmiotów uprawnionych do wystawienia informacji PIT-8C. Pracownicy muszą się zatem rozliczyć na podstawie własnych informacji o dokonanej transakcji, przede wszystkim na podstawie uzyskanej ceny sprzedaży. Jeśli udziały w spółce objęli za symboliczną kwotę lub też nieodpłatnie, to nie rozpoznają kosztu uzyskania przychodu, a podatek w wysokości 19 proc. dochodu zapłacą w praktyce od całego przychodu, czyli uzyskanej ceny sprzedaży tych udziałów podmiotowi zagranicznemu.