Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje zmiany, które mają na celu usprawnienie wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz poszerzenie kompetencji doradców. Nowelizacja dostosowuje również przepisy ustawy o doradztwie do unijnej dyrektywy usługowej.

Zdaniem Dominika Szczygła, doradcy podatkowego i radcy prawnego z MSDS Kancelaria Radców Prawnych M. Szczotka D. Szczygieł, najważniejsze zmiany to m.in. rozszerzenie katalogu czynności doradztwa podatkowego o doradztwo w sprawach celnych i egzekucyjnych oraz zniesienie ustawowego zakazu reklamy. Nie oznacza to jednak, że reklamy doradców podatkowych zawisną na billboardach. Zakaz reklamy oraz jego zakres określają korporacyjne zasady etyki.

Jak wskazuje Dominik Szczygieł, pod względem samorządowym istotna jest również liberalizacja zasad prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej przez doradców podatkowych. Dziś doradcy podatkowi nie mogą takiej działalności podejmować.

Bardzo istotną zmianą jest możliwość tworzenia spółek multidyscyplinarnych z radcami prawnymi i adwokatami. Przyjęta przez rząd nowelizacja nie zawiera takich zmian, ale wprowadzi ją ustawa horyzontalna, wdrażająca dyrektywę usługową do przepisów prawa polskiego.

W projekcie zaakceptowanym przez rząd nie znalazła się bardzo istotna zmiana dotycząca tajemnicy zawodowej. Jak wyjaśnia Piotr Augustyniak, doradca podatkowy z kancelarii Hogan & Hartson, zróżnicowanie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej adwokata, radcy prawnego i doradcy podatkowego nie znajduje uzasadnienia i w sposób zasadniczy godzi w bezpieczeństwo klientów.

– Skoro czynności doradztwa podatkowego może wykonywać zarówno adwokat jak i radca prawny, to klient przedstawicieli wszystkich trzech zawodów nie powinien zastanawiać się, jak jest chroniona powierzana przez niego tajemnica – uważa Piotr Augustyniak.

Wyjaśnia, że doradcy podatkowi przy wykonywaniu zawodu dowiadują się o intymnych szczegółach życia swoich klientów. Z tego względu w trosce o dobro klienta zasady zwalniania z tej tajemnicy powinny być jednakowe. Ekspert dodaje, że bez wzmocnienia tajemnicy istnienie spółek multidyscyplinarnych będzie pozbawione sensu.