Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, którą obecnie zajmuje się Senat, przewiduje korzystne rozwiązanie dla doradców podatkowych, którzy z różnych powodów nie mogą pełnić swoich obowiązków, np. reprezentując podatnika w sądzie. Po zmianach do art. 41 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.) zostanie wpisany ustęp 5, który daje uprawnienie doradcom podatkowym do udzielenia dalszego pełnomocnictwa (substytucji). Oznacza to, że doradca podatkowy, który np. nie będzie mógł się stawić w sądzie, może przekazać pełnomocnictwo do reprezentowania klienta innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu.

Obecnie przepisy ustawy o doradztwie nie przewidują możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa innemu profesjonalnemu przedstawicielowi. Rodzi to poważne trudności dla doradcy, który np. zachoruje lub powinien stawić się w różnych sądach o tej samej godzinie.

Sądy administracyjne uznają obecnie, że doradcy podatkowi mogą udzielać dalszych pełnomocnictw innym doradcom, ale pod warunkiem że strona, czyli klient, upoważni doradcę podatkowego do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. W innym przypadku pełnomocnik, który chciałby zastąpić doradcę, nie będzie mógł tego uczynić. Po zmianach takich problemów już nie będzie. Decyzja o udzieleniu dalszego pełnomocnictwa będzie należała do doradcy podatkowego.