Reklama usług doradztwa podatkowego była dotychczas nie do pomyślenia ze względu na zakaz znajdujący się w ustawie o doradztwie podatkowym. Ostatnio jednak w jednym z programów telewizyjnych pojawiła się nazwa firmy doradczo-prawniczej wraz z jej adresem internetowym. Takich reklam czy informacji o świadczonych usługach doradztwa podatkowego będzie coraz więcej. Pozwala na to ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278), która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej Dyrektywy usługowej 2006/123/WE. Usługodawca wykonujący zawód regulowany (czyli np. doradca podatkowy) może rozpowszechniać informacje o świadczonej usłudze mające na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku, jeżeli informacje te są zgodne z zasadami wykonywania zawodu. Droga do reklamowania usług doradczych będzie jeszcze bardziej otwarta po nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, na mocy której zostanie zlikwidowany zakaz reklamowania usług przez doradców podatkowych. Nowela znajduje się obecnie na etapie prac parlamentarnych.

– Od momentu wdrożenia dyrektywy zakaz reklamy w ustawie o doradztwie podatkowym zniknie przy jednoczesnym wprowadzeniu dorozumianego zastrzeżenia, że prowadzona działalność gospodarcza doradcy podatkowego nie może stać w sprzeczności z zasadami etyki doradców podatkowych – mówi Dominik Szczygieł, doradca podatkowy, radca prawny w MSDS M. Szczotka D. Szczygieł.

Zmiany zasad etyki, uchwalone na styczniowym krajowym zjeździe doradców podatkowych, potwierdzają możliwość prowadzenia aktywnego marketingu w zakresie świadczonych usług, pod warunkiem że działania i komunikaty służące informowaniu o świadczonych usługach będą obiektywne, rzetelne i wyważone i nie naruszają norm estetyki i dobrych obyczajów oraz godności zawodu.

– Prezentowanie informacji mających charakter wartościujący, zawierających porównania, element zachęty, nakłaniania, obiecywania lub gwarantowania skuteczności, jest reklamą zakazaną – dodaje Zbigniew Szymik, doradca podatkowy z KSK Doradcy.

Eksperci zwracają uwagę, że reklama telewizyjna będzie dozwolona, o ile spełnia powyższe wymogi. Można sobie wyobrazić reklamę telewizyjną, ale jedynie pod warunkiem że nie będzie miała cech klasycznego nadużycia swobody informowania, czyli nie będzie przekazywała cech wartościujących, porównawczych, elementu nakłaniania, gwarantowania skuteczności.

8686 doradców podatkowych jest w Polsce