Na uchwalenie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym doradcy podatkowi czekali rok. Opłacało się jednak, ponieważ w nowelizacji, przyjętej jednogłośnie przez Sejm, znalazł się przepis zwiększający ochronę tajemnicy zawodowej, o który spierały się resorty finansów i sprawiedliwości. Bój toczył się o to, czy doradcę podatkowego może zwolnić z tajemnicy zawodowej sąd, na którego postanowienie służy zażalenie. Taką ochronę tajemnicy mają np. radcowie prawni i adwokaci. Sejm zdecydował, że w ten sposób chronieni będą też doradcy podatkowi.

Nowelizacja przewiduje jednak wiele innych modyfikacji, które rozszerzają zakres działalności doradców podatkowych i uatrakcyjnią zawód doradcy podatkowego.

Skorzystają klienci

Zdaniem Tomasza Michalika, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zmiana ta spowoduje także wzmocnienie ochrony klientów doradców.

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego klient doradcy podatkowego nie miałby korzystać z takiej samej ochrony, jaką zapewniają regulacje dotyczące innych zawodów zaufania publicznego – podkreślał Tomasz Michalik.

Zrównanie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej na wzór innych zawodów zaufania publicznego ma niezmiernie istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów podatników. Istnienie różnego poziomu ochrony informacji mogłoby prowadzić do pewnych nieprawidłowości i niechęci podatników do korzystania z usług doradców podatkowych, skoro zakres ochrony jest różny dla różnych zawodów.

– Podatnik powierzając doradcy podatkowemu określone informacje ma prawo oczekiwać takiej samej ochrony, jak nabywając identyczne usługi od innych podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (np. adwokatów) – uważa Roman Namysłowski, przewodniczący komisji prawnej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Zwraca też uwagę, że wprowadzona do polskiego systemu prawnego dyrektywa usługowa zezwala na tworzenie spółek multidyscyplinarnych obejmujących np. adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.