Dziś mija termin rozliczenia się z fiskusem przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany zarówno z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i umów najmu czy dzierżawy. W zeznaniu PIT-28, na którym dokonują rozliczenia, tak jak w latach ubiegłych nie mogą uwzględnić ulgi prorodzinnej. Dorota Białas, doradca podatkowy z Rödl & Partner we Wrocławiu, wyjaśnia, że odliczenia ulgi można dokonać jedynie od podatku obliczonego według skali podatkowej. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez ryczałtowca dodatkowych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy emerytury, istnieje możliwość uwzględnienia ulgi.

Również Tomasz Beger, doradca podatkowy z KZWS, wskazuje, że nie ma możliwości odliczenia ulgi tylko w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje wyłącznie dochody opodatkowane ryczałtem. Jeśli miał inne dochody opodatkowane według skali, ulgę odliczy. Natomiast sam fakt, że do podatnika miały zastosowanie przepisy o ryczałcie, nie pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej.

Wpływ na prawo do ulgi ma jednak sytuacja majątkowa dziecka podatnika. Jak wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w spółce Tax Net, w przepisach dotyczących ulgi na dzieci od 1 stycznia 2009 r. wprost wyłączono ulgę prorodzinną, gdy dzieci uzyskują dochody opodatkowane 19-proc. stawką liniową lub w sposób zryczałtowany, z wyjątkiem przychodów z najmu czy dzierżawy opodatkowanych ryczałtem. Takiego wyraźnego wyłączenia brak było w odniesieniu do 2008 roku.

– Rodzice, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą, powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na zasady odliczania ulgi za 2009 rok – radzi Anna Misiak, doradca podatkowy z MDDP.

Forma opodatkowania działalności dziecka może wpłynąć na prawo rodzica do skorzystania z ulgi. Nasza rozmówczyni podkreśla, że w przypadku gdy dziecko opodatkowuje swoje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub podatkiem zryczałtowanym, rodzicowi nie przysługuje prawo do odliczenia ulgi na to dziecko.

– Jeśli dziecko wybrało jedną z tych preferencyjnych form opodatkowania działalności, to rodzic nie będzie mógł skorzystać z ulgi, nawet gdy dziecko żadnego dochodu nie osiągnęło – podsumowuje Tomasz Beger.

1 dzień został do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok

89 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok