Podatnik opłacający wyłącznie ryczałt nie ma prawa do ulgi prorodzinnej. Ulgę odliczą osoby, które poza przychodami opodatkowanymi ryczałtem osiągały dochody rozliczane według skali.
Dziś mija termin rozliczenia się z fiskusem przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany zarówno z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i umów najmu czy dzierżawy. W zeznaniu PIT-28, na którym dokonują rozliczenia, tak jak w latach ubiegłych nie mogą uwzględnić ulgi prorodzinnej. Dorota Białas, doradca podatkowy z Rödl & Partner we Wrocławiu, wyjaśnia, że odliczenia ulgi można dokonać jedynie od podatku obliczonego według skali podatkowej. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez ryczałtowca dodatkowych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy emerytury, istnieje możliwość uwzględnienia ulgi.
Również Tomasz Beger, doradca podatkowy z KZWS, wskazuje, że nie ma możliwości odliczenia ulgi tylko w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje wyłącznie dochody opodatkowane ryczałtem. Jeśli miał inne dochody opodatkowane według skali, ulgę odliczy. Natomiast sam fakt, że do podatnika miały zastosowanie przepisy o ryczałcie, nie pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej.