Podatnik, który nie złoży rocznego zeznania podatkowego, mimo takiego obowiązku naraża się na sankcje karne skarbowe. Dodatkowo, gdy podatnik nie ureguluje w ustawowym terminie należnego podatku, będzie musiał spłacić dług wobec fiskusa wraz z należnymi odsetkami.
Podatnik, który w danym roku podatkowym uzyskał jakikolwiek przychód, ma obowiązek wykazać go przed urzędem skarbowym w rocznej deklaracji podatkowej. Obowiązek ten dotyczy również podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 za 2009 rok ryczałtowcy muszą złożyć najpóźniej 1 lutego 2010 r. (w 2010 roku 31 stycznia to termin ustawowy, który wypada w niedzielę).
Osoby, które mimo takiego obowiązku nie złożą w ustawowym terminie PIT-28, mogą zostać ukarane sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.).

Kara grzywny

Zgodnie z przepisami k.k.s. podatnik, który nie składa deklaracji w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Rozpietość kary wymierzonej za wykroczenie, w formie mandatu karnego wynosi w 2010 roku od 131,7 zł do 2634 zł. Kara wymierzona przez sąd za wykroczenie skarbowe może się wahać od 131,7 zł do 26 340 zł.
Sprawdzenie deklaracji
Przykład 1
Podatnik nie złoży deklaracji PIT-28 za 2009 rok, bo przebywa za granicą. Czy urząd skarbowy może sprawdzić, czy złożył deklarację podatkową?
Tak. Organy podatkowe I instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu: sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; stwierdzenie formalnej poprawności składanych dokumentów; ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
Zatem urząd skarbowy może sprawdzić, czy podatnik złożył PIT-28 w terminie czy nie. Jeśli tego nie zrobi, z pewnością poprosi podatnika o złożenie wyjaśnień.
Trzeba pamiętać, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny (jej wysokość może wynieść do 720 stawek dziennych) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
Rozpiętość stawek dziennych w 2010 roku została ustalona od 43,90 zł do 17 560 zł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co grozi za nierozliczenie ryczałtu.