Podatnik, który chce wesprzeć organizację pożytku publicznego częścią swojego podatku, musi tylko wpisać w rocznym PIT nazwę tej organizacji, jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i przekazywaną kwotę. Reszty formalności dopełni już naczelnik urzędu skarbowego. Specjalne rubryki na wpisanie kwoty wynikającej z 1 proc. podatku są w: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Tylko jedna organizacja

Jak przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego? Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu takich organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego: 1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo 2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Należy pamiętać, że w każdym zeznaniu można wskazać tylko jedną organizację, uprawnioną do otrzymania 1 proc. podatku należnego.

W rocznym rozliczeniu dochodów za pośrednictwem płatnika na druku PIT-40 nie ma możliwości przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nie oznacza to jednak, że podatnicy rozliczający się za pośrednictwem pracodawcy nie mogą przekazać 1 proc. podatku. Mogą to zrobić, składając do 30 kwietnia 2010 r. samodzielnie zeznanie podatkowe na druku PIT-37, gdy np. uzyskiwali w 2009 roku dochody ze stosunku pracy.