Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1 proc. podatku w PIT za 2009 rok.
Aktualny wykaz organizacji posiadających na 30 grudnia 2009 r. status pożytku publicznego zamieściło na stronie internetowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). Będzie on aktualizowany na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie w wykazie, który zawiera numer KRS organizacji, jej nazwę, numer rachunku bankowego oraz adres, znajdują się 7223 pozycje.
Wykaz organizacji pożytku publicznego jest kluczowy dla osób, które w rozliczeniu PIT za 2009 rok wesprą potrzebujących 1 proc. swojego podatku. Aby 1 proc. podatku przekazać, wystarczy w rocznym zeznaniu PIT wpisać nazwę organizacji, jej numer KRS oraz kwotę do zapłaty. Reszty formalności, tj. przekazanie pieniędzy, dokona za nas naczelnik urzędu skarbowego. Podatnicy 1 proc. swojego podatku mogą wskazać zarówno w zeznaniu rocznym, jak i w jego korekcie.
Warunkiem przekazania 1 proc. podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Po spełnieniu tych warunków naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
W zeznaniu podatkowym można jeszcze wskazać szczegółowy cel, na który nasze środki mają trafić, np. dla chorej Marysi Kowalskiej. Jeśli podatnik zaznaczy kwadrat, że wyraża zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych oraz wysokości przekazanej kwoty, fiskus takie informacje przekaże organizacji. Ta po ich uzyskaniu będzie mogła np. skontaktować się z podatnikiem i podziękować mu za ofiarowaną pomoc.