Zmieni się termin przekazywania 1 proc. organizacjom pożytku publicznego w korekcie zeznania podatkowego, ale dopiero od zeznań składanych za 2010 rok.
Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. zastosowanie będą miały zmienione przepisy dotyczące przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego w korekcie zeznania. Podatnik będzie mógł przekazać 1 proc. podatku z korekty zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Obecnie można przekazać część swojego podatku w korektach składanych w ciągu dwóch miesięcy. Zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W piątek Sejm przegłosował senackie poprawki do ustawy, co oznacza, że trafi ona teraz do podpisu prezydenta.
Zgodnie z nowelizacją kwoty z tytułu przekazania 1 proc. podatku urzędy skarbowe będą przekazywały organizacjom pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Obecnie organizacje pożytku publicznego muszą czekać na fundusze do końca sierpnia.