Rozmawiamy z TOMASZEM SCHIMANKIEM, ekspertem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - Ponad 7 tys. organizacji pożytku publicznego będzie w tym roku zabiegać o względy podatników, aby ci ofiarowali im 1 proc. swojego podatku. Będą kolejne akcje z ulotkami, listami, spotami medialnymi.

Zaczął się kolejny okres rozliczeń rocznych PIT. Siódmy raz podatnicy mogą odpisać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Komu można przekazać część podatku?

Organizacji pożytku publicznego z roku na rok przybywa. W 2004 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiła się możliwość odliczenia 1 proc., było ich około 2 tys. Obecnie ponad 7,2 tys. Stwarza to konkurencję pomiędzy organizacjami o pozyskanie przychylności i zaufania podatników. Jest to tym bardziej uzasadnione, że preferencje podatników rozkładają się bardzo nierównomiernie.
Dlaczego?
Z rozliczenia PIT za 2008 rok do pierwszych dziesięciu organizacji, które zebrały najwięcej środków, łącznie trafiło ponad 95 mln zł, a więc wszystkich przekazanych w ramach 1 proc. pieniędzy. Niemal 700 organizacji (ok. 11 proc. wszystkich OPP) miało wpływy poniżej 1 tys. zł, a nieco ponad tysiąc organizacji (16 proc.) nie otrzymało nic. Dlatego organizacje intensywnie, na różne sposoby zabiegają o wsparcie.
Co w tym celu robią?
Dotychczas najbardziej rozpowszechnionym sposobem docierania do serc i kieszeni podatników były ulotki z prośbą o wsparcie, rozdawane w miejscach publicznych. Jest to metoda tyle powszechna, ile mało skuteczna, bo z uwagi na liczbę ulotek ich potencjalni odbiorcy przestają się nimi interesować. Drugi, dość często stosowany, sposób to prośby o wsparcie wysyłane pocztą do osób, których dane organizacje posiadają. Coraz częściej także organizacje zamieszczają swoje ogłoszenia czy reklamy w prasie, zarówno lokalnej, jak i ogólnopolskiej albo też umieszczają informacje w internecie, na plakatach, tablicach reklamowych.Czy są jakieś bardziej oryginalne pomysły?
Tak, np. oferowanie przez organizacje pomocy w wypełnieniu zeznania rocznego w zamian za (oczywiście dobrowolne) przekazanie na ich rzecz 1 proc. Bardzo skuteczne okazało się również umieszczanie organizacji na pierwszych miejscach list OPP w komputerowych programach rozliczania PIT, które dołączane są do gazet.
Skuteczna okazała się również obecność w mediach, przede wszystkim w telewizji, ale to wymaga albo zaangażowania sporych środków, albo dobrych kontaktów. Prywatne telewizje lokalne i regionalne umieszczają takie informacje coraz częściej za darmo. Strzałem w dziesiątkę jest zachęcanie do przekazywania 1 proc. przez osoby publicznie znane i lubiane.
Czy w tym roku organizacje przygotowują się do podobnych działań?
Z pewnością i w tym roku aktywność organizacji pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 proc. będzie bardzo duża. Warto jednak dokonywać świadomych wyborów, sięgając w razie potrzeby do dodatkowych informacji, np. stron internetowych organizacji czy też informacji i sprawozdań organizacji pożytku publicznego dostępnych na stronie internetowej: bopp.pozytek.gov.pl