Podatnicy nieprowadzący działalności, którzy zapłacili podatek od gruntu zajmowanego przez kopalnie, powinni dochodzić od nich wyrównania tej zapłaty – stwierdził minister finansów w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.
Problem wynika z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Rozróżnia on właścicieli, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów i posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Na tym tle – jak wskazał RPO w swoim wystąpieniu w maju br. ‒ dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Jeden z podanych przez niego przykładów dotyczył starszego małżeństwa, którego ziemię użytkuje odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. Kopalnia zajęła grunt na podstawie wyroku sądu (na co małżonkowie nie tylko nie wyrażali zgody, lecz także nie mieli żadnego wpływu), ale nie stała się jego właścicielem. W efekcie podatek za nieruchomości muszą płacić małżonkowie. Dwukrotnie przewyższa on kwotę otrzymaną za ograniczenie prawa własności – podkreślił rzecznik.
Minister finansów stwierdził jednak, że są to jednostkowe przypadki i wobec tego trudno przesądzić o konieczność zmiany przepisów.
Reklama
Ministerstwo Finansów zwróci się do Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o zamieszczenie w poradniku podatnika (https://poradnikpodatnika.gov.pl/) informacji o możliwości dochodzenia przez właściciela na drodze cywilnoprawnej praw majątkowych w wysokości zapłaconego podatku od podmiotów korzystających z gruntu – dodał minister.
Odpowiedź z 9 sierpnia 2020 r. ministra finansów na wystąpienie RPO, nr PS2.844.128.2020