Ministerstwo Finansów kończy prace nad projektem nowelizacji CIT, która pozwoli części firm nie płacić podatku do momentu wypłaty zysku. Ruszył już natomiast program współdziałania dla największych przedsiębiorstw.
O nowych przepisach i kolejnych, planowanych, poinformowali wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński oraz szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.
Przypomnijmy, że istota tzw. estońskiego CIT sprowadza się do tego, by część firm nie płaciła podatku (ani w zaliczkach, ani w rozliczeniu rocznym) dopóty, dopóki nie dojdzie do wypłaty zysku.
Z tego rozwiązania mają korzystać firmy, których przychody nie przekraczają 50 mln zł rocznie, ich udziałowcami są osoby fizyczne i zatrudniają co najmniej trzech pracowników.
Minister Kościński zapewnił, że dzięki temu rozwiązaniu w firmach zostanie 5 mld zł, które będzie można przeznaczyć np. na utrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia oraz inwestycje.
W najbliższych dniach – jak zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski – opublikowany zostanie projekt zakładający wdrożenie tego rozwiązania.

Zostało niewiele czasu

Wiceminister przypomniał, że 13 lipca br. upływa termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Centralny Rejestr takich beneficjentów to system, w którym mają być gromadzone i przetwarzane informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami.

Matryca i WIS

Od wczoraj natomiast (1 lipca) obowiązuje kilka innych ważnych zmian w podatkach. Przede wszystkim weszła w życie nowa matryca stawek VAT. W wielu przypadkach oznacza ona obniżenie opodatkowania. – W efekcie w kieszeniach podatników zostanie 350 mln zł rocznie – stwierdził wiceminister Sarnowski.
Z matrycą wiąże się kolejna istotna zmiana – wiążące informacje stawkowe zaczęły chronić podatników, również te, które zostały wydane przed 1 lipca br. Dotychczas firmy złożyły już 8,5 tys. wniosków o WIS . Wiceminister Sarnowski podkreślił, że WIS „idzie za towarem”. To oznacza, że jeśli producent otrzyma WIS z określoną stawką VAT na dany produkt, to ta sama stawka będzie miała zastosowanie w przypadku hurtownika i detalisty, a więc na każdym etapie obrotu.

Rusza współdziałanie

Od wczoraj obowiązują również zmiany w ordynacji podatkowej, wprowadzające nowy program współdziałania dla największych przedsiębiorców. Firmy, które do niego przystąpią, będą mogły liczyć na indywidualne podejście skarbówki w zamian za pełną transparentność rozliczeń podatkowych.
– To nowa forma stałej i ścisłej współpracy z największymi podmiotami. To formuła oparta na wzajemnym zaufaniu organów podatkowych i firm. Zakłada podejmowanie działań, które mają zapewnić przestrzeganie prawa podatkowego przez przedsiębiorców w czasie rzeczywistym – wymieniała zalety Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS. Dodała, że główna korzyść dla firm to gwarancja rozliczeń zgodnych z prawem podatkowym, a także indywidualna i priorytetowa obsługa, szybszy, bieżący i bezpośredni kontakt z urzędem.
Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie można złożyć za pomocą ePUAP, pocztą, a nawet mailem. Do wniosku można (nie ma obowiązku) dołączyć również ocenę wdrożonych w organizacji Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.