Pięć firm wystąpiło dotychczas z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie – wynika z danych Ministerstwa Finansów przekazanych w odpowiedzi na pytanie DGP.
Dane są na 2 lipca br., a więc według stanu na dzień po wejściu w życie nowej formy współpracy z fiskusem. To niejedyna nowość w podatkach w ostatnim czasie.

Odroczone MDR

Chcąc zminimalizować skutki pandemii koronawirusa, fiskus zgodził się na kolejne przesunięcie upływających terminów. Mowa przede wszystkim o odroczeniu obowiązku przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych, udostępnionych podatnikom w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca br.
Pierwotnie „zamrożone” wcześniej terminy miały ruszyć 1 lipca br., co oznaczałoby, że informacje te (z ang. Mandatory disclosure rules – MDR) musiałyby być zgłoszone szefowi Krajowej Administracji Skarbowej najpóźniej do końca sierpnia br. Promotorzy (np. doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni) mieli mieć na to czas tylko do końca lipca, a jeśli nie zgłosiliby MDR, musiałby to zrobić podatnik korzystający ze schematu (do 16 sierpnia br.) bądź w ostateczności – wspomagający, czyli np. księgowy (do 31 sierpnia).
W ostatniej chwili jednak minister finansów podpisał rozporządzenie przesuwające po raz kolejny te terminy. Jeszcze tego samego dnia (30 czerwca br.) zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1162). O projekcie tego rozporządzenia poinformowaliśmy w artykule „Polacy dostaną więcej czasu na zgłoszenie transgranicznych MDR” (DGP nr 124/2020). Ale uwaga: założone w nim terminy też się zmieniły. Ostatecznie promotorzy będą musieli zgłosić szefowi KAS transgraniczne MDR-y do końca 2020 r., korzystający – do końca stycznia 2021 r., a wspomagający – do końca lutego 2021 r.

Umowa o współdziałanie

Pandemia koronawirusa nie wstrzymała natomiast wejścia w życie nowelizacji ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), na mocy której od lipca br. weszły obowiązują o zawieraniu z szefem KAS umowy o współdziałanie (art. 20zb–20zq ordynacji).
Umowę tę mogą zawrzeć z fiskusem najwięksi podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro. Wniosek można złożyć za pomocą e-PUAP, pocztą, a nawet e-mailem. Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP, że do 2 lipca br. zdecydowało się na to już pięć firm.
Zawarcie umowy o współdziałanie pozwoli na specjalne traktowanie przez skarbówkę w zamian za pełną transparentność rozliczeń podatkowych. Przykładowo podatnik będzie musiał zgłaszać szefowi KAS bez wezwania:
  • istotne zagadnienia podatkowe, „które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności”,
  • istotne informacje „mogące mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności”.
Na czym ma polegać specjalne traktowanie przez skarbówkę? Umowa to porozumienie podatkowe w sprawie:
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • ustalania cen transferowych,
  • braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
  • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w CIT,
  • innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.
Porozumienie pozwoli korzystać z obniżonych odsetek za zwłokę oraz płacić o połowę mniejszą opłatę za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej (10 tys. zł, a nie 20 tys. zł). Na takiego podatnika w zasadzie nie będzie mogła zostać nałożona dodatkowa sankcja VAT związana z unikaniem opodatkowania (na podstawie art. 58a ordynacji podatkowej). Będzie on też korzystał z domniemania dobrej wiary, co wyklucza nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego. Uniknie on też obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, jeśli będzie jedynym korzystającym.

Terminy zmienione w związku z COVID-19
Czego dotyczy Przed zmianą Po zmianach
Sprawozdanie za 2019 r.
• zatwierdzenie do 30 czerwca do 30 września (31 sierpnia – dla spółek nadzorowanych przez KNF)
• złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego (15 dni od zatwierdzenia) do 15 lipca do 15 października (15 września – dla spółek nadzorowanych przez KNF)
• przekazanie szefowi KAS przez podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe 30 kwietnia 31 lipca
CIT-8 za 2019 r.
Tylko w przypadku • podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, czyli np. szpitale, jednostki naukowe, oraz • organizacji pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów. do 31 marca do 31 lipca (pozostali podatnicy na złożenie CIT-8 za 2019 r. mieli czas do 31 maja)
Zapłata zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za marzec, kwiecień i maj br. do 20 kwietnia – za marzec do 20 sierpnia
do 20 maja – za kwiecień do 20 października
do 22 czerwca – za maj do 20 grudnia
Raty podatku od nieruchomości płacone przez przedsiębiorców za kwiecień, maj i czerwiec (uwaga: o przesunięciu terminów zdecydują radni danej gminy w uchwale) do 15 kwietnia do 30 września
do 15 maja
do 15 czerwca
Złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy termin na to (określony według przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. od 31 marca 2020 r. do 30 września do 31 grudnia
Terminy przekazywania informacji i zawiadomień o krajowych schematach podatkowych do odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Wszystkie terminy zostały zawieszone do 30. dnia po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z COVID-19
Termin składania transgranicznych MDR udostępnionych w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.: • do 30 lipca przez promotorów • do 31 grudnia przez promotorów
• do 16 sierpnia przez korzystających • do 31 stycznia 2021 r. przez korzystających
• do 31 sierpnia przez wspomagających • do 28 lutego 2021 r. przez wspomagających
Informacja IFT-2R (o pobranym podatku u źródła od cudzoziemców) składana przez płatników, których rok podatkowy skończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
Nowy JPK_VAT od 1 lipca od 1 października
Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 13 kwietnia 13 lipca
Zapłata po raz pierwszy podatku od sprzedaży detalicznej do 1 lipca do 1 stycznia 2021 r.