Przez ponad rok do bazy fiskusa trafiło ponad miliard paragonów z urządzeń działających online – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.
Przepisy o kasach online obowiązują od 1 maja 2019 r., ale na razie wymóg ten dotyczy tylko mechaników i stacji benzynowych.
>>>ZOBACZ TEŻ: Kasy fiskalne 2020<<<
Nadal można nabyć kasę fiskalną starego typu, tj. z elektronicznym zapisem kopii. Jednak nie ma już na nie ulgi (odliczenie od VAT należnego 90 proc. ceny, maksymalnie 700 zł). Preferencja ta obowiązuje już tylko na kasy online, a i to pod warunkiem, że firma nie wymienia urządzeń dobrowolnie, tylko zgodnie z ustawowym harmonogramem.
Przypomnijmy, że do 1 stycznia 2021 r. będą musieli zainstalować kasy online:
  • świadczący usługi związane z wyżywieniem oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Minister finansów odroczył termin tym przedsiębiorcom (z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.) ze względu na pandemię (rozporządzenie z 10 czerwca 2020 r., Dz.U. poz. 1059).
Natomiast z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. został przesunięty termin dla podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).
Wymienione branże mogą skorzystać z ulgi przy wymianie urządzeń, nawet jeśli dokonają jej dużo wcześniej, niż wymagają tego przepisy. Z danych MF wynika, że teraz jest w użyciu 223 tys. urządzeń nowego typu.