Mimo że pellet jest rodzajem brykietu, to nie jest on wytwarzany z węgla, koksu ani innego podobnego paliwa stałego. Nie mieści się więc w kategorii towarów, których sprzedaż powinna być już za pół roku ewidencjonowana w kasie online – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT w kasach online powinna być wpisywana sprzedaż m.in. brykietu wytwarzanego z węgla, węgla brunatnego, koksu, półkoksu oraz podobnego paliwa stałego wytwarzanego z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.
>>>ZOBACZ TEŻ: Kasy fiskalne 2020<<<
Początkowo zakładano, że stanie się to już 1 lipca 2020 r., ale minister finansów podpisał 10 czerwca br. rozporządzenie, które ma przesunąć ten termin na 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.
Wątpliwości co do nowych przepisów miał sprzedawca pelletu drzewnego. Wyjaśnił, że materiał ten służy do celów opałowych wszędzie tam, gdzie jest zainstalowany kocioł na ten rodzaj paliwa opałowego (m.in. w domach jednorodzinnych). Ma formę granulatu i jest uzyskiwany z biomasy. Może nią być drewno o niskiej wartości technologicznej lub odpadowe z procesu obróbki drewna, odpady produkcji rolniczej (np. słoma, makuch), odchody zwierząt, osady ściekowe, wodorosty, oleje roślinne lub tłuszcze zwierzęce, odpady organiczne (np. trawy, wysłodki buraczane).
Podatnik chciał się upewnić, że sprzedając pellet odbiorcom indywidualnym, nie będzie musiał zainstalować kasy online.
Dyrektor KIS to potwierdził. Stwierdził, że w świetle definicji słownikowych pellet wykonany z biomasy drzewnej nie jest żadnym z towarów, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.223.2020.2.KP