Sklepy piekarniczo-cukiernicze i stacjonarne to placówki gastronomiczne, jeżeli w ofercie mają również gotowe kanapki, sałatki, pizzę, kawę, wyciskane skoki – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Jego interpretacja oznacza, że takie sklepy będą musiały zainstalować kasy online. Początkowo zakładano, że stanie się to już 1 lipca 2020 r., ale minister finansów podpisał 10 czerwca br. rozporządzenie, które ma przesunąć ten termin na 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
ZOBACZ TEŻ: Kasy fiskalne 2020
Reklama
Pytanie zadała spółdzielnia, która zajmuje się produkcją piekarniczą i ciastkarską, a swoje wyroby sprzedaje konsumentom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). W swoich placówkach oferuje jednak także inne produkty.
W sumie więc, jak wyjaśniła, prowadzi cztery typy sklepów. Dwa są z produkcją własną, gdzie poza wyrobami piekarniczymi i ciastkarskimi klienci mogą też kupić produkty wytwarzane na miejscu (np. kanapki, sałatki i wyciskane soki).

Reklama
W niektórych placówkach od podstaw wytwarzana jest też pizza (sprzedawana w całości lub w kawałkach) oraz podawana kawa z ekspresu (na miejscu lub na wynos). Dodatkowo wystawione są podajniki do sosów i klient sam w zależności od potrzeb może sobie doprawić kupione produkty. Konsumpcja jest możliwa zarówno na miejscu (wystawione są stoliki), jak i na wynos. Sprzedawane produkty są podawane w naczyniach wielorazowych lub opakowaniach jednorazowych bądź są przepakowywane i przelewane do opakowań klientów.
Drugi typ sklepów funkcjonuje podobnie, ale oferują one uboższy asortyment napoi (bo np. nie mają ekspresu do kawy), a sprzedaż jest tylko w opakowaniach jednorazowych, na wynos albo po przepakowaniu (przelaniu napoju) do opakowań klientów. Nie ma tu więc naczyń wielorazowych.
W dwóch pozostałych typach placówek nie ma produkcji własnej, a poza wyrobami piekarniczymi i ciastkarskimi sprzedawane są też wyroby przygotowywane na miejscu z mrożonych półproduktów, czyli gotowych zapiekanek, ciabatt, pasztecików, szpinakowców, pizzy itp. Dostępne są również gotowe kanapki produkowane w zakładach piekarskich. Również w tych punktach wystawione są podajniki do sosów. W niektórych z nich konsumpcja jest możliwa również na miejscu (są miejsca siedzące), w innych tylko na wynos, ale klienci mogą doprawić sobie kupiony produkt sosami dostępnymi w podajnikach. Niektóre sklepy oferują ciepłe napoje, inne nie. Część tych placówek funkcjonuje w marketach (wydzielone stoiska).

Placówki gastronomiczne…

Dyrektor KIS odpowiedział, że we wszystkich sklepach należących do spółdzielni kasy będą musiały zostać wymienione na online, bo we wszystkich świadczone są usługi związane z wyżywieniem.
Przyznał, że art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych usług. Jednak, bazując pomocniczo na tych klasyfikacjach, stwierdził, że usługi związane z wyżywieniem zostały ujęte w dziale 56 PKWiU, który obejmuje usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki na wynos, z lub bez miejsc do siedzenia.
W ramach działu 56 wyróżnia się m.in. 56.10.13.0 „Usługi przygotowania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych”. Grupowanie to obejmuje: usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych z miejscami do siedzenia, bez obsługi kelnerskiej” oraz 56.10.19.0 „Pozostałe usługi podawania posiłków”. Grupowanie to obejmuje: pozostałe usługi związane z podawaniem przygotowywanych posiłków i napojów świadczone przez punkty zazwyczaj nieposiadające miejsc do siedzenia ani obsługi kelnerskiej”.

…również w kinach…

Placówkami gastronomicznymi (objętymi obowiązkiem wymiany kasy) są nie tylko niektóre sklepy piekarniczo-cukiernicze, ale też np. punkty działające w kinach, sprzedające napoje i przekąski przed seansem filmowym.
Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji z 26 maja 2020 r., (sygn. 0112–KDIL3.4012.262.2020.1.MŁ). Wskazał, że punktem gastronomicznym jest również placówka prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie lub na stadionie itp. Pisaliśmy o tym w artykule „Kinowy sklepik też z kasą online” (DGP nr 114/2020).

…pociągach i na statkach

W obu interpretacjach – tej z 26 maja br. i najnowszej z 29 maja br. – dyrektor KIS wskazał, że placówki gastronomiczne mogą być prowadzone również m.in.: w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu, w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich.

Jest na to ulga

Dyrektor KIS przypomniał, że wymiana kasy na działające online jest objęta ulgą (czyli odliczeniem od należnego VAT 90 proc. ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł) i to również, gdy do wymiany dojdzie przed terminem przewidzianym w przepisach.
Przypomnijmy, że obecnie ulga obowiązuje tylko przy zakupie kas online (nie przysługuje przy nabyciu urządzenia z elektronicznym zapisem kopii). Co do zasady z preferencji nie można skorzystać przy wymianie urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymuszone przepisami (czyli np. w przypadku placówek gastronomicznych).
Nowe terminy instalacji kas online
Do 1 stycznia 2020 r., a nie jak pierwotnie planowano do 1 lipca 2020 r., będą musieli zainstalować kasy online:
■ świadczący usługi związane z wyżywieniem, w tym świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
■ sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Natomiast z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. zostanie przesunięty termin dla świadczących usługi:
■ fryzjerskie,
■ kosmetyczne i kosmetologiczne,
■ budowlane,
■ w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
■ prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).
Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Rozporządzenie czeka na publikację w Dz.U.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 maja 2020 r. sygn. 0114-KDIP1–3.4012.142.2020.2.MT