Sprzedawca może w dalszym ciągu wystawiać faktury rolnikowi ryczałtowemu na podstawie paragonów bez NIP – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 r. zasadą jest, że tylko paragon z NIP nabywcy daje podstawę do wystawienia faktury, umożliwiającej prawo do odliczenia VAT i zaliczenia wydatku do kosztów (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT). Za naruszenie tej zasady sprzedawcy oraz nabywcy grozi sankcja w wysokości 100 proc. VAT wykazanego na paragonie.
Wątpliwości w zakresie stosowania nowych przepisów miał producent maszyn rolniczych, które sprzedaje m.in. rolnikom ryczałtowym. Korzystają oni ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a ich identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Producent zapytał dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy może wystawiać faktury na rzecz rolnika ryczałtowego na podstawie paragonu, który nie zawiera NIP. Organ interpretacyjny to potwierdził.
Wyjaśnił, że ustawa o VAT nie ogranicza prawa do wystawienia faktury, a jedynie reguluje szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy użyciu kasy fiskalnej. Podmiot, który dokonuje zakupu jako podatnik, a nie konsument, powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę.
Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że co do zasady na kasie rejestrującej ewidencjonuje się sprzedaż i podatek należny tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na ich żądanie podatnik musi wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, co wynika z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Takie faktury, służące dokumentowaniu poniesionych wydatków, nie będą zawierały NIP nabywcy. – Oznacza to, że po 31 grudnia 2019 r. sprzedawca nadal ma możliwość wystawienia rolnikowi ryczałtowemu faktury do paragonów, które nie zawierają NIP – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.699.2019.1.ALN