Mimo że Krajowa Administracja Skarbowa miała sporządzać PIT-28 za 2019 rok dla wszystkich ryczałtowców (w ramach usługi Twój e-PIT), to jednak tak się nie stanie. Wprawdzie przepisy w tym zakresie się jeszcze nie zmieniły, ale w Parlamencie są już stosowne zmiany. Sejm przyjął je 9 stycznia 2020 r.

Zgodnie z nimi PIT-28 skarbówka będzie sporządzać tylko wybranym ryczałtowcom tj. tym, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego.

W ogóle nie będzie wypełniać zeznań przedsiębiorców również tych w spadku - zarówno rozliczających się według ryczałtu ewidencjonowanego, jak i stosujących skalę czy rozliczających się według liniowej 19-proc. stawki.

W tym roku zmienił się natomiast termin składania zeznań i nowelizacja nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl


Oznacza to, że w przypadku PIT-28 nie trzeba go już składać do końca stycznia, jak to było dotychczas. Czas na to jest od 15 lutego do końca lutego.

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku rozliczeń za 2019 r. będzie to można zrobić do 2 marca 2020 r., bo 29 lutego przypada w sobotę.

Nie ma sensu się śpieszyć. Deklaracje przesłane przed 15 lutego fiskus będzie traktował jak złożone 15 lutego.

Termin zwrotu nadpłaty będzie więc liczony właśnie od tej daty. Urząd skarbowy ma wprawdzie 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia elektronicznie zeznania podatkowego, ale nie będzie się liczyć tego terminu wcześniej niż od 15 lutego.

Należy pamiętać, że w przypadku rozliczeń ryczałtowców za 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2019 r. w poz. 2429.

Deklarację można przesłać przez internet, np. korzystając ze swojego programu finansowo-księgowego, jak i z systemu informatycznego Ministerstwa Finansów e-Deklaracje.

W tym ostatnim przypadku trzeba zwrócić uwagę z jakiej przeglądarki podatnik korzysta, bo nie wszystkie umożliwiają prawidłowe wyświetlenie interaktywnych formularzy, albo w ogóle nie można ich otworzyć. Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Do podpisywania formularzy można wykorzystać nie tylko elektroniczny podpis kwalifikowany, ale też dane autoryzacyjne. W tym przypadku trzeba jednak znać przychód z poprzedniej deklaracji czyli w przypadku PIT za 2019 r. chodzi o przychód z deklaracji składanej za 2018 r.

Zero wpisuje się jeżeli podatnik nie złożył za ten rok żadnego zeznania lub rocznego obliczenia podatku.

Uwaga! PIT- 28 nie może być podpisany profilem zaufanym i nie może być przesyłany za pośrednictwem platformy ePUAP.

Czy można stracić w trakcie roku możliwość rozliczenia się ryczałtem?

Tak - jeżeli podatnik naruszył zasady opodatkowania działalności ryczałtem. W takim przypadku od dnia naruszenia opłaca podatek na zasad ogólnych. Wcześniejsze przychody opodatkowuje ryczałtem i składa PIT- 28.

Prawo do ryczałtu można utracić wykonując na przykład czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – o czym więcej mówiłam w poprzednim podcaście o ryczałcie.

Jeżeli podatnik w trakcie 2019 r. przekroczył limit przychodów tj. równowartość 250 tys. euro nie traci możliwości rozliczenia się ryczałtem za ten rok. Dopiero w 2020 r. nie będzie mógł korzystać z tego sposobu rozliczeń.

PIT 28 można składać łącznie z innymi deklaracjami. Jeżeli podatnik rozlicza inne źródła przychodów, niż opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to składa dodatkowo inne formularze . Przykładowo jeżeli ma też przychody ze stosunku pracy składa też PIT-37. W tym przypadku można skorzystać z usługi Twój e-PIT.

Należy pamiętać, że stosowanie ryczałtu wyklucza preferencyjne rozliczenia z małżonkiem albo jako samotny rodzic.

Chodzi o sytuację, gdy część przychodów opodatkowana jest ryczałem, a część na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji również przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych nie można rozliczyć na preferencyjnych warunkach.

Wyjątkiem jest rozliczenie przychodu z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem . Nie pozbawia ono prawa do wspólnego rozliczania innych przychodów np. z tytułu umowy o pracę.

Tak jak mówiłam poprzednio ryczałtowcy mogą odliczyć:

- stratę z lat poprzednich,
- zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
- ulgi: rehabilitacyjną, na internet oraz darowiznę na określone cele m.in. na cele krwiodawstwa.

Podatnicy mogą też przekazać 1 proc. ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli chodzi o stratę to mowa o tej uzyskanej wcześniej – przed zmianą formy opodatkowania. Ryczałtowcy nie wykazują bowiem straty podatkowej, ponieważ podatek płacą od przychodu i nie odliczają kosztów. Strata obniża przychód ryczałtowca.

Gdy chce on skorzystać z ulg podatkowych (np. rehabilitacyjnej), najpierw odlicza stratę a dopiero potem ulgi.

Straty odliczają wyłącznie ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą. Oznacza to, że nie można odliczyć straty z najmu na zasadach ogólnych – z przychodem opodatkowanym ryczałtem.

Tak jak mówiłam w poprzednim podcaście, od początku 2019 r. nie ma już odrębnego obowiązku informowania o wyborze kwartalnego sposobu rozliczeń. Informacje czy podatnik wybrał miesięczny czy kwartalny sposób przekazuje się w rocznym rozliczeniu. W tym celu w PIT- 28 w części Q Informacje dodatkowe –zaznacza się odpowiedni kwadrat.