Zgodnie z nimi PIT-28 skarbówka będzie sporządzać tylko wybranym ryczałtowcom tj. tym, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego.

W ogóle nie będzie wypełniać zeznań przedsiębiorców również tych w spadku - zarówno rozliczających się według ryczałtu ewidencjonowanego, jak i stosujących skalę czy rozliczających się według liniowej 19-proc. stawki.