Najnowsze interpretacje indywidualne dotyczące nowych obowiązków podatkowych potwierdzają to, co minister finansów stwierdził już w grudniowych objaśnieniach.
Najwięcej pytań zadawanych przez podatników we wnioskach o interpretację indywidualną dotyczy obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. sankcji w podatkach dochodowych za zapłatę ponad 15 tys. zł na rachunek niewidniejący na białej liście albo bez obowiązkowej podzielonej płatności.
Przypomnijmy, że minister finansów wydał 20 grudnia objaśnienia w sprawie wykazu podatników VAT (biała lista), a 23 grudnia w sprawie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Zagraniczny dostawca

Reklama
W interpretacji z 31 grudnia 2019 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.430.2019.2.BG) dyrektor KIS potwierdził, że obaw o koszty uzyskania przychodu nie muszą mieć podatnicy, który dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podmiotu unijnego. W takiej sytuacji to polski nabywca rozlicza VAT, a nie dostawca unijny. Nie ma więc obowiązku przelania należności na konto z białej listy ani składania zawiadomienia o przelewie na konto spoza niej (o którym mowa w art. 117ba par. 3 ordynacji podatkowej) – wyjaśnił dyrektor KIS.

Reklama
W innej interpretacji – z 3 stycznia 2020 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.472.2019.1. PP) dyrektor KIS wyjaśnił, że gdy spółka przeleje należność na rachunek bankowy spoza białej listy kontrahenta, który nie posługuje się dla celów tej transakcji polskim NIP, to również nie zostanie pozbawiona prawa do zaliczenia wydatku do kosztów.

Potrącenie bez sankcji

W interpretacji z 23 grudnia 2019 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.579.2019.1.MF) dyrektor KIS wyjaśnił, że podatnik, który poprzez potrącenie zapłaci za towary i usługi objęte obowiązkowym split paymentem, będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Chodziło o sytuację, gdy w transakcji brały udział trzy strony: sprzedawca, nabywca i podwykonawca/poddostawca. W wyniku wzajemnych rozliczeń doszło do potrącenia wzajemnych należności.

Odrębne przelewy też

Z innej interpretacji – z 3 stycznia 2020 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.509.2019.2. BKD) wynika, że sankcji w podatku dochodowym nie poniesie też podatnik, który zapłaci sprzedawcy towaru zamieszczonego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (stal) dwoma przelewami. Jeden będzie obejmował równowartość VAT (w złotych) na rachunek bankowy prowadzony w złotych. Drugi to przelew kwoty netto w walucie obcej (np. w euro) na rachunek walutowy. Tak opłacony wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych – potwierdził organ.

Rachunki wirtualne

Sankcji w podatku dochodowym związanych z białą listą (za przelew na rachunek spoza wykazu szefa KAS) uniknie również podatnik, który płaci na rachunki wirtualne i rachunki masowych płatności. Każdy on służy do rozliczeń tylko z jednym klientem.
W interpretacji z 30 grudnia 2019 r. (nr 0111-KDIB3-2.4018.12.2019.MGO) dyrektor KIS potwierdził, że nie trzeba takich rachunków zgłaszać na białą listę. W konsekwencji przelewy na takie konta nie są obwarowane sankcjami w podatku dochodowym ani w VAT (w zakresie solidarnej odpowiedzialności).

Usługi złożone

Korzystne dla podatników jest również stanowisko dyrektora KIS w sprawie usług kompleksowych. O interpretację wystąpiła spółka, która sprzedaje i instaluje sprzęt audio oraz ekrany, w tym m.in. telebimy na budynkach. Na usługę (zwaną umową o roboty budowlane) składa się: dostawa ekranu, jego montaż, uruchomienie i konfiguracja, a czasem wykonanie stalowej konstrukcji, zasilania lub sprzedaż dodatkowych urządzeń audiowizualnych.
Spółka wyjaśniła, że głównym świadczeniem nie jest dostawa towarów ani świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Towary i usługi wymienione w tym załączniku są jedynie elementem pobocznym usługi kompleksowej.
W interpretacji z 24 grudnia 2019 r. (nr 0112-KDIL4.4012. 452.2019.1.TKU) dyrektor KIS potwierdził, że skoro przedmiotem transakcji są świadczenia kompleksowe, na które składają się usługi główne (niewymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) i dodatkowe, związane bezpośrednio z czynnościami głównymi, to mimo że te drugie są wymienione w załączniku nr 15, to w takim wypadku nie będzie miał zastosowania mechanizm podzielonej płatności. Firma nie musi więc umieszczać na fakturach słów „mechanizm podzielonej płatności”.
Organ uznał, że nie ma też znaczenia, iż usługi będą nazwane umowami o roboty budowlane. Decyduje bowiem nie nazwa, lecz zakres faktycznie wykonywanych czynności.
W efekcie spółka musi rozliczyć taką usługę kompleksową na zasadach ogólnych VAT.

Można dzielić zamówienia

W interpretacji z 19 grudnia 2019 r. (nr 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ) dyrektor KIS wyjaśnił, że sprzedawcy towarów z załącznika nr 15 oraz innych mogą dzielić zamówienie na kilka faktur. Jeśli kwota brutto na danej fakturze nie przekracza 15 tys. zł, to sprzedawca nie musi jej oznaczać słowami „mechanizm podzielonej płatności”, nawet gdy transakcja dotyczy towarów i usług z załącznika nr 15.
Organ odniósł się też do przykładów wskazanych przez podatnika i potwierdził, że:
  • gdy wartość zamówienia wynosi 30 tys. zł, podatnik realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z załącznika nr 15 o wartości 5 tys. zł i drugą na pozostały asortyment o wartości 25 tys. zł – to żadnej z nich nie musi oznaczać jako „mechanizm podzielonej płatności”;
  • jeżeli wartość zamówienia wynosi 40 tys. zł, a podatnik realizuje je w dwóch różnych terminach i wystawia trzy faktury: jedną w pierwszym dniu obejmującą pozycje z załącznika nr 15 o wartości 5 tys. zł, pozostałe dwie w kolejnym dniu: pierwszą obejmującą towary z załącznika nr 15 w kwocie 12 tys. zł i drugą na pozostały asortyment o wartości 23 tys. zł – to na żadnej z nich nie ma musi umieszczać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Gdy wierzytelność zajmie komornik

W interpretacji z 3 stycznia 2020 r. (nr 0112-KDIL1-1.4012.446.2019.1.HW) dyrektor KIS powtórzył również – za ministrem finansów – że gdy wierzytelności udokumentowane fakturami zajmie komornik, to w takiej sytuacji nabywca płaci należność na konto wskazane przez komornika, ale bez podzielonej płatności.