Najnowsze interpretacje indywidualne dotyczące nowych obowiązków podatkowych potwierdzają to, co minister finansów stwierdził już w grudniowych objaśnieniach.
Najwięcej pytań zadawanych przez podatników we wnioskach o interpretację indywidualną dotyczy obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. sankcji w podatkach dochodowych za zapłatę ponad 15 tys. zł na rachunek niewidniejący na białej liście albo bez obowiązkowej podzielonej płatności.
Przypomnijmy, że minister finansów wydał 20 grudnia objaśnienia w sprawie wykazu podatników VAT (biała lista), a 23 grudnia w sprawie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).