Kto uczestniczy w wielostronnej kompensacie należności i zobowiązań, realizowanej w ramach grupy kapitałowej, nie uniknie obowiązkowego split paymentu, gdy w grę wchodzą towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
Podzielonej płatności nie trzeba stosować jedynie, gdy kompensata dotyczy dwóch podmiotów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka należąca do międzynarodowego koncernu. Handlowała głównie z brytyjskim podmiotem powiązanym. Sprzedawała mu swoje wyroby i kupowała od niego komponenty. Jedne i drugie znalazły się od listopada 2019 r. w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. To oznacza, że jeśli kwota na fakturze przekroczy 15 tys. zł, to zapłata powinna być w mechanizmie podzielonej płatności (ang. split payment).
Spółka rozliczała się z podmiotem powiązanym w ramach tzw. wielostronnej kompensaty należności i zobowiązań (nettingu) pomiędzy wszystkimi członkami grupy. Wartość jej sprzedaży znacząco przekraczała (o prawie 18 mln zł) wartość zakupów, ale kwota ta była przeznaczana na spłatę pożyczki, której wcześniej udzielał jej brytyjski podmiot.
Spółka sądziła, że w ten sposób dochodzi do potrącenia, o którym mowa w art. 498 kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, dzięki czemu zostają one umorzone do wysokości niższej wierzytelności.
Spółka była zdania, że skoro potrącenia, o których mowa w art. 498 k.c., nie muszą być regulowane w split paymencie (co wynika z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT), to nie musi płacić brytyjskiemu podmiotowi w podzielonej płatności.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że w art. 498 k.c. mowa jest o dwóch podmiotach: dłużniku i wierzycielu. Przepis ten nie dotyczy natomiast wielostronnej kompensaty, w której uczestniczy spółka (z ang. netting). To oznacza, że spółki nie dotyczy wyłączenie z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT – uznał organ.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 17 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz