Przedsiębiorcy, chcąc sprawdzić, czy numer rachunku kontrahenta znajduje się w wykazie podatników VAT, mogą liczyć na pomoc banku. Nie zawsze jednak nieodpłatnie.
Tak wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP wśród instytucji finansowych. Pytaliśmy, czy udostępniły one usługę pozwalającą wyręczyć klientów w weryfikowaniu numerów rachunków bankowych kontrahentów, czy taka usługa jest płatna, czy pozwala sprawdzić paczki przelewów.
Z sondy wynika, że klienci 7 z 11 zapytanych banków mogą już dziś korzystać z takiej usługi. Pozostałe instytucje planują wprowadzić podobną usługę w najbliższej przyszłości lub analizują jej opłacalność. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (uzależniają jej wprowadzenie od zainteresowania klientów – o czym poinformowała nas Krajowa SKOK.