Przedsiębiorcy, chcąc sprawdzić, czy numer rachunku kontrahenta znajduje się w wykazie podatników VAT, mogą liczyć na pomoc banku. Nie zawsze jednak nieodpłatnie.
Tak wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP wśród instytucji finansowych. Pytaliśmy, czy udostępniły one usługę pozwalającą wyręczyć klientów w weryfikowaniu numerów rachunków bankowych kontrahentów, czy taka usługa jest płatna, czy pozwala sprawdzić paczki przelewów.
Z sondy wynika, że klienci 7 z 11 zapytanych banków mogą już dziś korzystać z takiej usługi. Pozostałe instytucje planują wprowadzić podobną usługę w najbliższej przyszłości lub analizują jej opłacalność. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (uzależniają jej wprowadzenie od zainteresowania klientów – o czym poinformowała nas Krajowa SKOK.
Na razie tylko jeden z zapytanych przez nas banków pobiera opłaty za swoje usługi (od 25 stycznia 2020 r. na taki krok zdecyduje się też drugi).
Nie każdy z nich pozwala też jeszcze weryfikować płatności masowe (rozwiązanie zapewniające sprawną realizację dużej liczby przelewów wysyłanych jednorazowo, które często wymagają zachowania poufności szczegółów).

Bez pomocy ani rusz

Pytania zadaliśmy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. sankcji za zapłatę na rachunek niewidniejący w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (białej liście). Przedsiębiorca, który zapłaci za transakcję wartą ponad 15 tys. zł na konto niewpisane do wykazu szefa KAS, nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a także odpowie solidarnie z kontrahentem za VAT nierozliczony z tytułu transakcji.
Według fiskusa na białą listę powinny trafiać nawet niewielkie cykliczne płatności, o ile tylko sama transakcja jest warta więcej niż 15 tys. zł.
W praktyce więc przedsiębiorcy, zanim dokonają płatności, sprawdzają, czy numer rachunku widnieje na białej liście.
– Aby zweryfikować za pomocą banku rachunek bankowy kontrahenta (czy jest na białej liście), trzeba podać NIP dostawcy. Nie każdy przelew zawiera taką informację, bo w praktyce NIP jest wymagany tylko przy przelewach realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności – zauważa Marcin Madej, doradca podatkowy w Nip-inspektor.pl.

Nie tylko rachunek

Klienci banków mogą też w dowolnym momencie liczyć na potwierdzenie dokonania przelewu i wydrukować wynik weryfikacji wraz jej datą i numerem zapytania.
Niezależnie od tego instytucje finansowe zachęcają klientów, by nawet jeśli nie korzystają z bankowej usługi weryfikowania rachunków kontrahentów, archiwizowali wydruki lub zrzuty z ekranu własnego komputera dla potwierdzenia, że sprawdzili numer konta („Dla celów dowodowych archiwizuj dokument, który potwierdzi, że sprawdziłeś rachunek w wykazie, może to być np. wydruk lub zrzut ekranu z białej listy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów”).
W większości banków usługa sprowadza się do tego, czy numer rachunku rozliczeniowego kontrahenta znajduje się na białej liście. Ale niektóre z nich oferują też możliwość sprawdzenia, czy w dniu przelewu kontrahent ich klienta był czynnym podatnikiem VAT. To pozwala przedsiębiorcom dochować należytej staranności i uchronić się przed nieświadomym uczestnictwem w karuzeli podatkowej.

Mogłoby być więcej

Przeszkodą dla banków w szerokim świadczeniu tej usługi jest tryb dostępu do białej listy. W przeglądaniu jej pomagają dwa różne rozwiązania: interfejs programistyczny API oraz udostępniony przez Ministerstwo Finansów pod koniec roku „plik płaski”.
Interfejs API pozwala sprawdzić komplet danych o przedsiębiorcy, a więc także to, czy kontrahent był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT na dzień dokonania transakcji. W ten sposób można jednak zweryfikować nie więcej niż 300 podmiotów dziennie, bo interfejs pozwala zadać 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów.
Natomiast „plik płaski” pozwala masowo i bez ograniczeń weryfikować rachunki bankowe, ale już nie inne informacje o przedsiębiorcy.
Nie tylko banki oferują pomoc w weryfikowaniu numerów rachunków kontrahentów. To, czy dany rachunek jest na białej liście, sprawdzają też niektóre systemy finansowo księgowe, a także specjalnie stworzone do tego inne odpłatne narzędzia. ©℗
Usługa weryfikacji kont kontrahentów z białą listą
Bank Czy bank oferuje taką usługę Informacje o usłudze/Czy bank ją wprowadzi (jeżeli teraz jej nie ma) Czy na potwierdzeniu przelewu jest informacja o weryfikacji
Pekao TAK Z usługi można skorzystać zarówno przy przelewach pojedynczych, jak i przy zleceniach grupowanych/paczkach importowanych z pliku i przekazywanych za pomocą usługi Pekao Connect. Funkcjonalność działa zarówno przy przelewach krajowych (również w walucie obcej), jak i przy podzielonej płatności (split payment). Do 25 stycznia 2020 r. usługa jest bezpłatna. TAK Klient może wydrukować z systemu potwierdzenie zlecanego przelewu, w którym znajduje się informacja o dacie weryfikacji i numerze zapytania.
PKO BP TAK Z usługi można skorzystać przy przelewach jednorazowych, paczkach przelewów, zleceniach stałych oraz w podzielonej płatności (split payment). Informacja o wyniku i dacie weryfikacji jest zapisywana w szczegółach transakcji, prezentowana jest również na wydruku potwierdzenia. W obecnej ofercie usługa jest bezpłatna. TAK Klient w dowolnym momencie może wydrukować potwierdzenie przelewu, z datą weryfikacji i informacją, czy kontrahent znajdował się w danym dniu na białej liście VAT.
mBank TAK Z usługi można skorzystać przy przelewach jednorazowych, paczkach przelewów, zleceniach stałych oraz w podzielonej płatności (split payment). Obecnie bank pracuje nad wdrożeniem rozwiązania dla przelewów masowych. Usługa jest bezpłatna. TAK Na potwierdzeniu jest data weryfikacji. Każde sprawdzenie na białej liście jest przechowywane w systemie centralnym banku.
Millennium TAK Aktualnie usługa jest przewidziana dla pojedynczych przelewów. Pod koniec stycznia bank planuje udostępnienie jej dla importu plików z przelewami (paczek). Usługa jest bezpłatna. TAK W potwierdzeniu jest informacja o dacie sprawdzenia. Nie ma w nim numeru zapytania. Klient może pobrać potwierdzenie tej transakcji, zawierające informację o wyniku sprawdzenia oraz datę pliku Ministerstwa Finansów, w którym nastąpiło sprawdzenie i jego sygnaturę.
Credit Agricole TAK Usługa dotyczy zarówno pojedynczych przelewów, jak i paczek. Usługa jest płatna. TAK W wyniku weryfikacji przelewów powstają dwa raporty: • z pozytywnym wynikiem weryfikacji, gdy rachunek beneficjenta płatności jest na białej liście, • z negatywnym wynikiem weryfikacji, gdy rachunku beneficjenta płatności nie ma na białej liście.
ING Bank Śląski TAK Z usługi mogą korzystać posiadacze konta firmowego, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (ING Księgowość). Bank deklaruje, że wkrótce udostępni rozwiązanie dla pozostałych klientów. Usługa jest bezpłatna. NIE ma takich informacji.
Idea Bank TAK Wszystkie osoby, które korzystają z Idea Cloud, mogą skorzystać z weryfikacji rachunków z białej listy, pod warunkiem że założą bezpłatny profil w Chmurze Faktur. Rachunek jest weryfikowany automatycznie przez system podczas wystawiania faktur oraz dodawania faktur otrzymanych od kontrahenta, a także przy dodawaniu płatności do faktur otrzymanych (wydatków). Funkcjonalność dotyczy pojedynczych faktur. Dodając fakturę, można do niej dodać kilka płatności. Każda z płatności jest osobno weryfikowana. Bank planuje wdrożenie usługi w Chmurze Faktur przy przejściu do płatności Idea Cloud. Usługa jest bezpłatna. TAK Użytkownik Chmury Faktur, wchodząc do dokumentu, widzi informację o dacie i godzinie weryfikacji (oznaczenia za pomocą odpowiednich ikon).
BNP Paribas NIE Bank planuje uruchomienie takiej usługi w I połowie 2020 r.
Nest Bank NIE Bank analizuje możliwość wprowadzenia usługi.
Alior Bank NIE Bank planuje uruchomienie takiej usługi.
Santander NIE Bank panuje udostępnienie usługi w I połowie 2020 r.
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe NIE Rozważają wprowadzenie takiej funkcjonalności. Będzie to zależało od kosztów i zapotrzebowania klientów.