Krok 1. Sporządzenie wniosku

O WIS można występować od 1 listopada 2019 r., ale przedmiotem zapytania może być stan prawny obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem książek, gazet i czasopism). Aby uzyskać WIS, należy złożyć wniosek. Dlatego pierwszym krokiem jest jego sporządzenie. W tym celu należy wypełnić formularz WIS-W. Obowiązuje zasada: jeden towar albo usługa – jeden wniosek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego.