W 2019 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ponad 21 tys. interpelacji indywidualnych, czyli o ok. 3,5 tysiąca mniej niż rok wcześniej.
Wynika tak z opublikowanej wczoraj informacji o działalności Krajowej Informacji Skarbowej w 2019 r.

O co pytali

Najczęściej dyrektor KIS odpowiadał w interpretacjach na pytania z zakresu VAT (prawie 13,8 tys. razy).
Podatnicy pytali głównie o:
  • możliwość odzyskania podatku naliczonego, w szczególności związanego z inwestycjami dofinansowanymi przez UE,
  • opodatkowanie czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • prawo do odliczenia VAT z zastosowaniem pre współczynnika.
W następnej kolejności były pytania o podatki dochodowe: PIT (8,1 tys. wydanych interpretacji) i CIT (3,3 tys.). W tym zakresie podatnicy pytali przede wszystkim o skutki sprzedaży nieruchomości, a także o możliwość zastosowania 5-proc. stawki podatku do dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej np. programów komputerowych (tzw. IP Box).

Nie zawsze z odpowiedzią

W 70 proc. przypadków organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika przedstawionym we wniosku o interpretację (14,7 tys. interpretacji na 21 tys. wszystkich wydanych). W pozostałych dyrektor KIS uznał, że podatnik się myli (6,3 tys.).
Nie zawsze podatnicy dostawali odpowiedzi na swoje pytania. Prawie 4 tys. razy ich wnioski pozostały bez rozpatrzenia, ponad 1,3 tys. razy spotkały się z odmową wszczęcia postępowania, a prawie 700 razy zakończyły się umorzeniem postępowania.

Odwołania i skargi

W 2019 r. podatnicy zaskarżyli do sądów wojewódzkich 1620 interpretacji oraz 251 postanowień odmownych i umarzających.
W tym samym czasie w sprawach związanych z indywidualnymi interpretacjami wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego 360 skarg kasacyjnych, a Krajowa Informacja Skarbowa – 871.

Telefon, e-mail i czat

Najczęściej jednak, by dowiedzieć się o podatki, dzwoniono na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej, W ubiegłym roku podatnicy wykonali w tym celu 1,691 mln rozmów telefonicznych, tj. o prawie 80 tys. więcej niż rok wcześniej.
Tak jak w poprzednich latach najwięcej pytań dotyczyło: VAT (625 tys.) i PIT (458 tys.). Ponad 78,6 tys. razy korzystano z poczty elektronicznej i z czata. O rosnącej popularności tych możliwości kontaktu z fiskusem pisaliśmy już w październiku ub.r., na podstawie danych z pierwszych trzech kwartałów 2019 r. („Pytania do fiskusa coraz częściej e-mailem i na czacie”, DGP nr 204/2019).
Działalność Krajowej Informacji Skarbowej / DGP
Dane dostępne teraz za cały rok potwierdzają, że zadawanie pytań za pośrednictwem czata cieszy się coraz większą popularnością. Ten sposób kontaktu z urzędnikami funkcjonuje od 23 czerwca 2017 r. i do końca 2017 r. przeprowadzono prawie 900 rozmów za pośrednictwem tego kanału. W 2018 r. odbyło się ich ponad 4,9 tys., a w 2019 r. ponad sześć razy więcej, bo 33,5 tys.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się też korespondencja e-mailowa z KIS. W ubiegłym roku skarbówka udzieliła w ten sposób ponad 45 tys. odpowiedzi, czyli o prawie 16,5 tys. więcej niż rok wcześniej.
Należy jednak pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych przekazanych telefonicznie, e-mailem bądź na czacie nie chroni podatnika w sytuacji, gdyby okazały się one błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko interpretacja indywidualna, ogólna oraz objaśnienia podatkowe ministra finansów.
Podatnicy pytają też o stawkę VAT
Z danych Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że przez dwa ostatnie miesiąc ubiegłego roku wpłynęło do KIS łącznie 867 wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Większość z nich dotyczyła towarów (758). Pozostałe pytania dotyczyły usług kompleksowych (61) oraz innych usług (48).
O wiążącą informację stawkową można występować od listopada 2019 r. WIS będzie jednak wiązała organy podatkowe (i dawała ochronę podatnikowi) dopiero od 1 kwietnia 2020 r., czyli wówczas, gdy w życie wejdzie nowa matryca stawek VAT. W odniesieniu do towarów stawki będą oparte o nomenklaturę scaloną (kod CN).