Jaka powinna być data weryfikacji rachunku na białej liście? Czy wyłączenie z kosztów będzie dotyczyć płatności na konta podmiotów innych niż kontrahenci? Kiedy można zrezygnować z wpłaty zaliczki ze względu na zamiar skorzystania z ulgi abolicyjnej?
W związku z wejściem w życie od początku przyszłego roku przepisów określających sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy proszę o informację, kiedy należy sprawdzać rachunek kontrahenta w przypadku zlecania przelewów z datą przyszłą.
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy wykaz podmiotów prowadzony dla celów VAT. Obejmuje on m.in. wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w SKOK-ach (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT). Z kolei z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostaną regulacje określające sankcje za dokonywanie płatności na rachunek inny niż wskazany w tym wykazie (zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT), a do ordynacji podatkowej przepisy o odpowiedzialności solidarnej w takiej sytuacji (art. 117ba par. 1 i 2 ordynacji podatkowej).