Kto wpłaci PIT, CIT lub VAT na niewłaściwy indywidualny rachunek podatkowy, powinien skontaktować się z urzędem skarbowym, do którego adresowano przelew i okazać dowód wpłaty – wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Tomasz Słaboszowski. Zapewnił, że to wystarczy.
Pytanie dotyczyło obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. przepisów o tzw. mikrorachunku. Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik (i płatnik) ma indywidualny numer, na który należy wpłacać swoje zobowiązania z tytułu PIT, CIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych.
Numer mikrorachunku można w każdym momencie wygenerować lub sprawdzić na stronie: podatki.gov.pl. Wystarczy wpisać identyfikator podatkowy, tj. odpowiednio PESEL lub NIP.
Są one częścią numeru indywidualnego rachunku podatkowego.
Co jednak jeżeli podatnik się pomyli i wpłaci daninę na cudzy mikrorachunek?
Można to naprawić – zapewnił wiceminister w odpowiedzi na poselską interpelację. Wyjaśnił, że wystarczy udać się do urzędu skarbowego, który jest adresatem przelewu, zabierając ze sobą dowód wpłaty. Jeżeli podatnik będzie sobie tego życzył, zapłacona przez niego kwota zostanie przeksięgowana na jego mikrorachunek lub zwrócona.
Wiceminister Słaboszowski zapewnił, że pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej „dołożą wszelkiej staranności, aby niezwłocznie zidentyfikować wpłatę i dokonać właściwych operacji”.
Odpowiedział również na inne pytanie – jak powinien zachować się płatnik, gdy zgodnie z przepisami do wpłaty jest wskazywany jako właściwy rachunek bankowy podatnika, a nie płatnika (art. 26 ust. 3 ustawy o CIT).
Wiceminister przypomniał, że ustawodawca wyszczególnił sytuacje, w których płatność powinna być adresowana odpowiednio do urzędu skarbowego obsługującego płatnika, obsługującego podatnika lub urzędu właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
– Do każdego z tych organów podatkowych płatnik powinien dokonać zapłaty przy użyciu własnego mikrorachunku – wyjaśnił Tomasz Słaboszowski.
Odpowiedź z 6 lutego 2020 r. wiceministra finansów Tomasza Słaboszowskiego na interpelację nr 1603