Kto wpłaci PIT, CIT lub VAT na niewłaściwy indywidualny rachunek podatkowy, powinien skontaktować się z urzędem skarbowym, do którego adresowano przelew i okazać dowód wpłaty – wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Tomasz Słaboszowski. Zapewnił, że to wystarczy.
Pytanie dotyczyło obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. przepisów o tzw. mikrorachunku. Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik (i płatnik) ma indywidualny numer, na który należy wpłacać swoje zobowiązania z tytułu PIT, CIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych.
Numer mikrorachunku można w każdym momencie wygenerować lub sprawdzić na stronie: podatki.gov.pl. Wystarczy wpisać identyfikator podatkowy, tj. odpowiednio PESEL lub NIP.