Danina od przychodów ze sprzedaży detalicznej zostanie odroczona jeszcze o pół roku. Elektroniczny dokument dostawy w akcyzie będzie mógł być stosowany do 31 stycznia 2021 r. Takie zmiany wynikają z przyjętych przez Sejm w zeszłym tygodniu dwóch ustaw. Teraz zajmie się nimi Senat.
Rząd zaproponował przesunięcie opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych, ponieważ chce poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sporze Polski o tę daninę z Komisją Europejską. W maju br. sąd UE (I instancja) potwierdził, że Polska ma prawo pobierać daninę od sprzedaży detalicznej w zaprojektowanej formie. Komisja odwołała się jednak od tego wyroku do TSUE.
Posłowie opozycji są przeciwni wprowadzeniu tej daniny.
– Zawieszenie poboru tego podatku jest jak najbardziej zasadne, ale nie na sześć miesięcy. Ta danina powinna w ogóle zniknąć z systemu podatkowego – mówiła przed głosowaniem posłanka Paulina Hennig-Kloska (Koalicja Obywatelska).
Wyjaśniła, że podatek handlowy, podobnie jak wszystkie inne podatki sektorowe, przełoży się na podwyżki cen towarów.
Druga przyjęta przez Sejm ustawa zapobiegnie podwyżkom cen wyrobów, które dziś są wolne od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Chodzi np. o paliwo lotnicze, żeglugowe, gaz LPG do celów opałowych, alkohol etylowy wykorzystywany przez apteki i przemysł spożywczy, wyroby dla przemysłu chemicznego.
Warunkiem stosowania zwolnienia jest papierowy (albo elektroniczny) dokument dostawy. Papierowe dokumenty miały być jednak używane tylko do końca 2019 r. Dzięki przyjętej przez Sejm ustawie będzie można je stosować jeszcze przez 13 miesięcy. O taką zmianę prosili sami przedsiębiorcy.
Etap legislacyjny
Nowelizacje, które trafią do rozpatrzenia przez Senat: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (druk sejmowy nr 40), przepisy o podatku akcyzowym i prawo celne (druk sejmowy nr 51)