Senat odrzucił nowelizację, która od 1 stycznia 2020 r. ma podwyższyć o 10 proc. akcyzę na papierosy, cygara, cygaretki, wino, piwo i wódkę.
Nie oznacza to jeszcze, że podwyżka nie wejdzie w życie. Ustawa nowelizująca wróci bowiem teraz do Sejmu i to on zadecyduje o jej dalszym losie.
Senatorowie przyjęli też bez poprawek dwie inne ustawy, które trafią do podpisu prezydenta. Pierwsza spowoduje, że podatek handlowy zostanie odroczony jeszcze o pół roku.
Druga dotyczy innych zmian w ustawie akcyzowej. Zakłada, że papierowy dokument dostawy będzie mógł być stosowany do 31 stycznia 2021 r. Zmiana ta zapobiegnie podwyżkom cen wyrobów, które dziś są wolne od akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, np. paliwa lotniczego, żeglugowego, gazu LPG do celów opałowych.
Warunkiem zwolnienia jest dokument dostawy. Papierowe dokumenty miały być stosowane do końca 2019 r. Dzięki nowelizacji będzie można je stosować jeszcze przez 13 miesięcy.
Etap legislacyjny
Senat przyjął nowelizacje:
■ ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 14),
■ przepisy o podatku akcyzowym i prawo celne (druk senacki nr 18),
■ ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 19).