Niedawne pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, mimo że dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego, ściśle wiąże się z momentem powstania obowiązku podatkowego. A to problem będący od lat przedmiotem sporów.
Unijny trybunał już co najmniej dwa razy odpowiadał na pytanie polskich sądów w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego. Pytania te dotyczyły:
Najnowsze pytanie dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), importu usług i odwrotnego obciążenia – kiedy można odliczyć podatek naliczony, jeśli podatek należny został wykazany po więcej niż trzech miesiącach od momentu powstania obowiązku podatkowego. Zadał je 4 listopada br. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 495/19).