Marynarz osiągający dochody w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ma prawo do preferencji tylko wtedy, gdy zapłaci daninę za granicą.
To sedno interpretacji ogólnej ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 31 października 2019 r. (nr DD4.8201.1.2019) opublikowanej 7 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym tego ministra.
Jest ona ważna dla marynarzy, którzy osiągają dochody na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Wykładnia ministra nie straci na znaczeniu po 31 grudnia 2019 r., gdy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PIT, która zwalnia z podatku dochody marynarzy uzyskiwane z pracy na statkach pływających pod banderą państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Dz.U. poz. 1834).
Nowelizacja ta obejmie tylko nielicznych marynarzy, bo większość z nich osiąga dochody na statkach, które nie kwalifikują się do zwolnienia. W związku z tym wciąż będą musieli liczyć na dobrodziejstwo ulgi abolicyjnej. Pisaliśmy o tym w artykułach „Wielu marynarzy i tak zapłaci PIT” oraz „Nowelizacja to bubel prawny” (DGP nr 160/2019).
Ulga abolicyjna jest zapisana w art. 27g ustawy o PIT. Jej celem jest zrównanie obciążeń fiskalnych wynikających z dwóch różnych metod: proporcjonalnego odliczenia (mniej korzystnej) i wyłączenia z progresją (korzystniejszej).
W wydanej właśnie interpretacji ogólnej minister powołał się na korzystne dla siebie orzecznictwo sądów, które od dawna orzekają, że jeśli marynarz nie zapłaci podatku za granicą, a dany kraj (przykładem Nigeria) nie zawarł z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to nie ma prawa do ulgi abolicyjnej.
Co innego, gdy taka umowa między państwami jest. Wówczas ulga należy się mimo braku zapłaty podatku. Potwierdził to już wcześniej minister w interpretacji ogólnej z 31 października 2016 r. (nr DD10.8201.1.2016.GOJ). Tak jest np. w przypadku Norwegii, która do dochodów marynarzy stosuje zwolnienie. O tych różnicach pisaliśmy w artykule „Ulga abolicyjna dzieli marynarzy” (DGP nr 155/2019). ©℗
Interpretacja ogólna ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 31 października 2019 r., nr DD4.8201.1.2019