Kto równolegle zatrudni się na etacie w firmie, z którą wcześniej nie współpracował, może wciąż płacić od przychodów z biznesu ryczałt ewidencjonowany – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytał o to podatnik, zastanawiając się nad podpisaniem krótkoterminowej umowy o pracę. Miałby wykonywać dla przyszłego pracodawcy te same czynności, które realizuje już w ramach działalności gospodarczej, ale na rzecz całkiem innej firmy. Nie współpracuje ani nie współpracował wcześniej z tą, która proponuje mu etat. Chciał się upewnić, czy podejmując pracę, będzie mógł nadal płacić ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przywołał art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 43 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że podatnik traci możliwość rozliczania się ryczałtem z działalności gospodarczej, jeżeli przychody ze sprzedaży towarów lub usług uzyska od byłego lub obecnego pracodawcy.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że chodzi w tym przypadku o te same czynności, które podatnik (lub jeden ze wspólników – w przypadku spółki) wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Przy czym pod uwagę bierze się zarówno bieżący rok podatkowy, jak i rok go poprzedzający. Słowem, nie można – w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – wykonywać na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych usług, które są lub były realizowane w ramach stosunku pracy.
Potwierdził, że w stanie faktycznym opisanym przez podatnika, który wystąpił o interpretację, art. 8 ust. 2 nie ma zastosowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS 23 października 2019 r., sygn. akt 0115-KDIT3.4011.326.2019.1.AK