Przedsiębiorca pośredniczący w zakupie kosmetyków z innego kraju może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ich nabycie – stwierdził dyrektor KIS.
Chodziło o pośrednika w sprzedaży kosmetyków, który prezentuje je w swoim e-sklepie. Nie prowadzi jednak żadnego magazynu. Wybrany przez nabywcę towar zamawia u koreańskiego dostawcy, a ten wysyła kosmetyk bezpośrednio na adres kupującego.
Zyskiem polskiego przedsiębiorcy jest różnica między kwotą uzyskaną od klienta a tą, którą sam przelewa koreańskiemu dostawcy.
Pośrednik chciał się upewnić, czy będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty przelewane koreańskiemu dostawcy. Zaznaczył, że sprzedający nie wystawia faktur. Dowodem poniesienia wydatku są jedynie potwierdzenia przelewów.
Dyrektor KIS potwierdził, że pośrednik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu kwoty, które przelewa koreańskiemu dostawcy kosmetyków. Podkreślił, że istotny jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. W tej sprawie – uznał – taki związek zachodzi.
W kwestii dokumentowania dyrektor KIS powołał się na art. 180 par. 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Jeżeli więc podatnik rzetelnie udokumentuje poniesienie kosztu, będzie mógł go uwzględnić w trakcie roku, w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu – uznał dyrektor KIS. Zaznaczył jednak, że nie może przesądzić w interpretacji, jaki dokument wystarczy do zaewidencjonowania wydatku w kosztach. Ostateczna ocena leży w kompetencjach organów podatkowych właściwych dla podatnika – podsumował.
Natomiast w wyrokach z 19 grudnia 2018 r. ( sygn. akt I FSK 166/17, I FSK 167/17, I FSK 168/17, I FSK 253/17, I FSK 254/17) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pośrednik płaci VAT jedynie od prowizji, czyli różnicy między kwotą otrzymywaną od klientów a tą, którą przelewa na rzecz faktycznego dostawcy towarów (patrz. „Dropshipper to pośrednik”, DGP nr 2/2019). Mniejsza podstawa opodatkowania ma istotne znaczenie praktyczne także dlatego, że podatnik dłużej może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, które jest ograniczone limitem 200 tys. zł obrotu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 października 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM