Kontroli w zakresie cen transferowych jest relatywnie mało, a kwota doszacowanego dochodu spada. Eksperci tłumaczą: w miejsce kontroli wkroczyła analityka.
Dane o liczbie i wynikach kontroli udostępniło DGP biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej.
Dwa lata temu, w 2017 r., fiskus zakończył dodatkowymi ustaleniami 238 kontroli, rok później – już tylko 139, a w pierwszej połowie 2019 r. – 90. Kwota doszacowanego w ten sposób dochodu spadła z przeszło 2,3 mld zł do ponad 700 mln zł w pierwszej połowie br., a ostateczne wpłaty do budżetu – z ok. 500 mln zł do niewiele ponad 50 mln zł.